Nyhet

Lyssna

Begränsad framkomlighet i Skogsbacken

Fram till jul kommer det att vara begränsad framkomlighet i Skogsbacken, från Videgatan ner till reningsverket, se karta nedan. Gångstigen som är streckad i grått på kartan kommer att vara öppen, även i "korsningen". Arbetet som ska utföras är ett utbyte av en gammal vattenledning till en ny.