Nyhet

Lyssna

Bättre betyg till företagsklimatet i Tomelilla

Varje år gör organisationen Svenskt Näringsliv en enkätundersökning bland Sveriges företag där de får svara på frågor om hur det är att driva företag i de olika kommunerna. Idag kom resultatet av årets undersökning. För Tomelillas del är resultaten något bättre än förra året.

Men fortfarande är företagen i Tomelilla på totalen inte riktigt lika nöjda som riksgenomsnittet.

- Det känns bra att trenden är positiv och att siffrorna börjar peka åt rätt håll. Men vi jobbar på och antar utmaningen att se till att Tomelilla blir en ännu bättre företagarkommun under de kommande åren, säger Daniel Jonsgården, näringslivsstrateg i Tomelilla kommun.

Ett område där Tomelilla är bättre än riksgenomsnittet är dialogen mellan företagen och kommunledningen. Företagen upplever också att politiker och tjänstemän i Tomelilla har en bättre inställning till företagande än vad som är snittet i riket.

De områden där Tomelilla-företagen gärna skulle se en förbättring är lokal infrastruktur och IT-nät, skatter och avgifter samt samverkan mellan skola och näringsliv. Man önskar sig också snabbare handläggningstider för ärenden och tillstånd. Å andra sidan är man nöjdare än riksgenomsnittet när det gäller kommunala upphandlingar, tillgången på byggbar mark samt konkurrensutsättning av kommunal verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) avslutar:

- Det är positivt att företagarna bedömer att förutsättningarna för att driva företag blivit bättre i Tomelilla kommun. Vi fortsätter arbetet med fler dialoger, att korta handläggningstider, förbättra servicen och att öppna upp för fler digitala tjänster.

Om du vill läsa undersökningen i sin helhet finns den på: http://www.foretagsklimat.se/