Nyhet

Lyssna

Avfallsmängderna minskar

Ett år är slut och Ökrab kan glädjande nog konstatera att de boende på Österlen både tänker på att minimera sina sopor och återvinna det som blir över. Ökrab har som miljömål att mängden avfall skall minska under de kommande 5 åren men ökande turistströmmar och ett konsumtionssamhälle som skapar mera avfall har gjort att mängderna ökat de sista åren. Under 2017 kan vi dock glädjande nog konstatera att de boende på Österlen lämnat 560 ton färre restavfall än 2016 i sina kärl för restavfall. Samtidigt har man återvunnet ytterligare 300 ton matavfall vilket är ett resultat av att vi startade med matavfallssorteringen på landsbygden 1 april 2017. Totalt gör detta att våra kunder producerat 260 ton mindre hushållsavfall än under 2016 vilket känns mycket glädjande och ett steg mot ett grönare Österlen.

Ökrabs målsättning för 2018 år att minimera avfallet ytterligare och skapa ett hållbarare Österlen för våra kunder. För att klara detta måste vi fortsätta att skapa mindre avfall och återvinna mera. Samtidigt måste vi tänka lite mera på vad vi köper och kanske byta ut våra plastpåsar mot en tygkasse eller något annat hållbarare som är snällare mot vår miljö. Tillsammans skall vi hjälpas åt med detta och Ökrab kommer under året att försöka göra detta lite lättare för våra kunder.

Tack för era insatser för miljön under 2017, vi hoppas att 2018 blir ytterligare ett steg mot ett hållbarare Österlen!