Nyhet

Lyssna
  • Årets stipendiat Johanna Svensson. Foto: Camilla Backman

Årets stipendie till Yngve Andréns minne

Stiftelsen Tomelilla Konstsamling delade den 25 april ut stipendiet till Yngve Andréns minne. Stipendiet på 3000 kr gick i år till Johanna Svensson, för två väl genomarbetade projekt ”med många bottnar och tolkningsmöjligheter”, och stiftelsen vill därmed ”uppmuntra ett lovande konstnärsskap!”.

Yngve Andréns Minnesfond tillkom via donationer och insamlingar vid Yngve Andréns bortgång 1966.
Stipendiet delades ut första gången på Yngve Andréns födelsedag den 25 mars 1985, ett datum som sedan har varit utdelningsdag. Stipendiet delas ut till konstnär i verksamhet eller under utbildning på Österlen.