Nyhet

Lyssna

Anmäl dig till Kulturcrew!!

Arrangera en konsert, utställning, föreläsning? Vad vill du göra? Vad tycker du som ung att vi saknar i Tomelilla

Vi har idag några anmälda men vill gärna bli fler!

På Kulturskolan tycker vi att delaktighet är viktigt. Därför spelar du som ung roll! Målet är att fler unga i kommunen ska ta del av kultur och att stärka och möjliggöra inflytandet i kommunens kulturliv. Kulturcrew kommer kunna hjälpa till vid vernissage, föreställningar, familjedagar, konserter etc. Så väl i genomförandet som planerandet inför evenemang.

I januari kommer Kulturcrew Tomelilla åka till Ystad för att gå på en utbildningsdag där man får lära sig mer om scenteknik, marknadsföring, presentationsteknik, arrangörskap etc. Detta gör vi tillsammans med alla de barn och unga som deltar i grannkommunerna. Dvs Simrishamn och Ystad. 

Man behöver inte vara Kulturskoleelev för att vara med i Kulturcrew. Det kostar inget att delta!

Har du frågor? Vill du anmäla dig? Hör av dig till Elin Wrede, samordnare på Kulturskolan.