Nyheter

Tomelilla kommuns flaggor
Published:

Uppåt för politikernas attityd i näringslivsranking

I Svenskt Näringslivs årliga ranking hamnar Tomelilla i mitten, på plats 143 av Sveriges 290 kommuner. I kommunpolitikernas attityder till företagande syns den största ökningen.

Bild på affisch med de globala målen
Published:

Utbildningsträff med Glokala Sverige

Tomelilla kommun gick med i projektet Glokala Sverige i år för att stärka arbetet med Agenda 2030. Nu har den första webbsända utbildningen för politiker och tjänstemän genomförts. Deltagarna fick en bild av hur läget med att nå målen i Agenda 2030 ser ut både globalt och…

Published:

Ombyggnad av Smedstorps vattenverk

Under hösten och vintern kommer Smedstorps vattenverk att rivas och byggas upp på nytt. Vi bygger om för få plats med en ny vattenrening som ska säkerställa ett vatten med god kvalitet. Det nya vattenverket ska vara klart till våren för att börja användas till sommaren 2021.…

Bild på barn som leker
Published:

Har du betalat rätt barnomsorgsavgift?

Under oktober månad genomför Tomelilla kommun en kontroll av avgiften för barnomsorg som betalats in under 2018. De inkomstuppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Rättvis avgift
Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla…

Familjehem
Published:

Vi söker familjehem

Har ditt hjärta och hem plats för fler barn? Vi söker just nu ett familjehem som har möjlighet att ta emot ett syskonpar i förskole- respektive skolålder. Som familjehem välkomnar ni barnen i er vardag.

Är det dig och din familj vi söker? Kontakta Tomelilla direkt på 0417-180 00…

Bild på ett virus i förstoring
Published:

Om coronavirus covid -19

Folkhälsomyndigheten ser att det sker en samhällsspridning av coronaviruset i landet. 

 

Tänk på att hålla avstånd både inomhus och utomhus. Folkhälsomyndigheten uppmanar till stor försiktighet, fysisk distansering och egenansvar.

 

Alla med symtom uppmanas stanna hemma och…

Published:

Lunnarp IP

 

Samråd gällande Lunnarp IP

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Lunnarps IP.

Den 26 augusti 2020 (§125) godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. Ni har nu möjlighet att lämna era synpunkter på detaljplanen.

Samr…

Published:

Västra Industriområdet syd

 

Samråd gällande Västra industriområdet syd

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till detaljplan för Västra industriområdet syd.

Den 26 augusti 2020 (§ 123) godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. Under samrådstiden kan de som vill,…

Published:

Östra Industriområdet

 

Samråd gällande Östra industriområdet

Den 26 augusti 2020 (§124) godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. Under samrådstiden kan de som vill lämna synpunkter på detaljplanen. Du har nu möjlighet att lämna dina synpunkter på detaljplanen.

Samrådstiden är från och med…

Sandra Persson, årets handledare
Published:

Sandra Persson utnämnd till Årets handledare inom Vård- och omsorgscollege Skåne

Vinnaren av Årets handledare inom Vård- och omsorgscollege Skåne är Sandra Persson med motiveringen: ”Sandra har mod att ta i de svåra frågorna, hon visar att det är okej att vara unik och att våga utvecklas, hon är en stark förebild med hög yrkesstolthet och slår hål på gamla…