Nyheter

Published:

Anslag: Familjenämndens individ- och familjeutskott 2019-11-07

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2019-11-07

Paragrafer

§§ 161-183

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-12

Datum då anslaget tas ned

2019-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Tho…

En mängd hjulspår på parkering
Published:

Fotoprojekt i Lars Tunbjörks anda

Under våren 2019 deltog Tomelilla, som en av fyra utvalda orter i Sverige, i ett fotopedagogiskt projekt i Lars Tunbjörks stiftelse regi.
Projektet finansierades av allmänna arvsfonden. Tomelilla Konsthall organiserade projektet och tillsammans med fotopedagog Jerker Andersson…

Published:

Anslag: Tomelilla Industri AB 2019-10-24

Organ

Tomelilla Industri AB

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Protokoll 5

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-05

Datum då anslaget tas ned

2019-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Patrik Månehall

Published:

Anslag: Österlenhem AB 2019-10-24

Organ

Österlenhem AB

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Protokoll 7

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-05

Datum då anslaget tas ned

2019-11-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Patrik Månehall

Published:

Anslag: Familjenämnden 2019-10-25

Organ

Familjenämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-25

Paragrafer

§§ 87-103

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-05

Datum då anslaget tas ned

2019-11-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg genom Mary…

Medarbetare på socialtjänsten
Published:

Medarbetare drivande i digitaliseringsarbetet

När Tomelilla kommun började arbeta med robotisering inom socialtjänsten, var socialsekreterare och administratörer såväl initiativtagare som delaktiga i utvecklingen. Resultatet blev en digital kollega som nu sköter en stor del av administrationen vid ansökan om…

Published:

Anslag: Byggnadsnämnden protokoll 2019-10-09

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-09

Paragrafer

§§ 75-88

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-17

Datum då anslaget tas ned

2019-11-11

Förvaringsplats för protokollet

Bygglovsenheten, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Eva Lärka

Avstängning adelsbergsvägen och byavägen
Published:

Asfaltering i korsningen Adelbergsgatan, Byavägen 30-31 oktober

Under onsdag 30 oktober kommer hela korsningen Adelbergsgatan, Byavägen att stängas av mellan klockan 9.00-14.00, på grund av förberedande arbete inför asfaltering.

Torsdagen 31 oktober mellan klockan 9.00-14.00  stängs hela korsningen Adelsbergsgatan, Byavägen av på gund…

Armand Krajnc
Published:

Tomelillapodden#16

Armand Krajnc drar nytta av sina erfarenheter från livet som proffsboxare och tränare i sitt nya jobb som samordnare för fritidsgården SOFFTA.

Published:

Workshop om Tommarpsån 14 november

Du som är intresserad av att lära dig mer om ån, våtmarker och biologisk mångfald är välkommen! 

När: 14 november klockan 17.00-20.00.
Var: Skånefröhuset i Ö Tommarp.
Fokus den här gången ligger på Tommarpsåns avrinningsområde och hur vi kan minska övergödning. Låt oss…