Näringslivsrådet fungerar som en mötesplats där kommunen och näringslivet möts och genom dialog förbättrar och utvecklar kommunens näringslivsarbete.

I näringslivsrådet deltar företag samt representanter från Företagarna Tomelilla och LRF Tomelilla tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektör och näringslivsansvariga tjänstepersoner.

Näringslivsrådets syfte är att vara rådgivande till kommunen i frågor kring hur näringslivet i kommunen kan utvecklas. Rådet träffas fyra gånger per år för att diskutera aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden, kommunens handlingsplan, gemensamma rapporter och frågeställningar från näringslivet.

Har du frågor är du välkommen att mejla naringsliv@remove-this.tomelilla.se.