Grunden och förutsättningen för ett gott företagsklimat bygger på ett nära samarbete och en öppen dialog mellan kommun och entreprenörer, byalag och föreningar. Detta sker bland annat genom företagsbesök, frukostmöten och nätverksträffar.

Näringslivsfrukost och nätverksträffar

Vi vill ha en levande dialog med näringslivet och anordnar bland annat näringslivsfrukost regelbundet. Vi har också nätverksträffar som ofta sker i samarbete med andra aktörer.

Vår näringslivsfrukost har olika tema varje gång. För att få inbjudningar till våra frukostar och nätverksträffar anmäl till dig till naringsliv@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Välkommen!

Varmt välkommen till frukost och trevliga samtal med företag, politiker och tjänstepersoner. Vi får denna morgon ta del av Tryde 1303’s härliga frukost samt följa med Maria Persson från Österlen kokkonst på en smakresa genom Österlen och Tomelilla.

Vi ses på Tryde 1303, Tomelilla och börjar med mingel 7.30.

Tid: Fredag 25 november 7.30-9.00. Mingel och frukost startar 7.30, mötet startar 8.00.

Plats: Tryde 1303, Tomelilla

Anmäl dighttp://simplesignup.se/event/198627-naeringslivsfrukost

Välkommen!

 

 

 

 

Näringslivsfrukost 28 oktober på Smakbruket i Tomelilla

Varmt välkommen till frukost och trevliga samtal med företag, politiker och tjänstepersoner. Joakim Andersson, Teknisk Chef på Danone i Lunnarp finns på plats och berättar om Danone och Danones hållbarhetsarbete.

Vi ses på Smakbruket i Tomelilla och börjar med mingel 7.30.

Tid: Fredag 28 oktober 7.30-9.00. Mingel och frukost startar 7.30, mötet startar 8.00.

Plats: Smakbruket i Tomelilla

Anmäl dig: http://simplesignup.se/event/197846-naeringslivsfrukost-smakbruket

Välkomna!

 

Företagsbesök

Företagsbesök är en viktig del i kommunens arbete som ger oss ökad kunskap och förståelse för företagens villkor och förutsättningar. Det är också ett tillfälle för dialog om hur vi kan hjälpa och stödja näringslivet på ett effektivt sätt.

Vill du att vi besöker ditt företag?  Kontakta oss på naringsliv@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Näringslivsplan

Kommunens näringslivsplan syftar till att förbättra och utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunförvaltningen. Ett bra samarbete mellan förvaltning och näringsliv ger bättre förutsättningar att driva företag framgångsrikt i Tomelilla kommun. Ett starkt näringsliv ger en ökad tillväxt, en god arbetsmarknad och en attraktiv kommun.