Grunden och förutsättningen för ett gott företagsklimat bygger på ett nära samarbete och en öppen dialog mellan kommun och entreprenörer, byalag och föreningar. Detta sker bland annat genom företagsbesök, frukostmöten och nätverksträffar.

Näringslivsfrukost och nätverksträffar

Vi vill ha en levande dialog med näringslivet och anordnar bland annat näringslivsfrukost regelbundet. Vi har också nätverksträffar som ofta sker i samarbete med andra aktörer.

Vår näringslivsfrukost har olika tema varje gång. För att få inbjudningar till våra frukostar och nätverksträffar anmäl till dig till naringsliv@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Välkommen!

Välkommen på näringslivsfrukost 1 oktober klockan 07.30-09.00.

En trygg och säker kommun är av yttersta vikt för företag och kommuninvånare. Tomelilla är till stora delar tryggt. Samtidigt visar undersökningar på att den upplevda otryggheten är större på vissa platser i kommunen. Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet visar också på att trygghet och säkerhet är av största vikt för näringslivet i Tomelilla.

Vad kan det offentliga i form av kommun och rättsväsende göra för att skapa en trygg kommun? Vad kan vi göra tillsammans? Välkomna till en frukost och samtal med Tomelilla kommuns kommunpolis och våra nyligen rekryterade trygghets- och säkerhetssamordnare.

Näringslivschef Henrik Lundblad håller i frukosten där bland annat Britt-Marie Börjesson, kommundirektör och Per-Martin Svensson, kommunstyrelsens ordförande deltar. 

Vi inleder med mingel och startar mötet klockan 08.00. 

Tid: Fredag 1 oktober kl. 07.30-09.00. Mingel startar 07.30 och mötet startar 08.00.

Plats: Smakbruket, Tomelilla.

Anmälan: http://simplesignup.se/private_event/184322/229ecb6948

Företagsbesök

Företagsbesök är en viktig del i kommunens arbete som ger oss ökad kunskap och förståelse för företagens villkor och förutsättningar. Det är också ett tillfälle för dialog om hur vi kan hjälpa och stödja näringslivet på ett effektivt sätt.

Vill du att vi besöker ditt företag?  Kontakta oss på naringsliv@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Näringslivsplan

Kommunens näringslivsplan syftar till att förbättra och utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunförvaltningen. Ett bra samarbete mellan förvaltning och näringsliv ger bättre förutsättningar att driva företag framgångsrikt i Tomelilla kommun. Ett starkt näringsliv ger en ökad tillväxt, en god arbetsmarknad och en attraktiv kommun.