Så arbetar vi med näringslivet

Kontakta oss

Behöver du hjälp eller har frågor är du välkommen att maila naringsliv@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Grunden och förutsättningen för ett gott företagsklimat bygger på ett nära samarbete och en öppen dialog mellan kommun och entreprenörer, byalag och föreningar. Detta sker bland annat genom företagsbesök, frukostmöten och nätverksträffar.

Vi vill ha en levande dialog med näringslivet och anordnar bland annat näringslivsfrukost regelbundet. Vi har också nätverksträffar som ofta sker i samarbete med andra aktörer.

Vår näringslivsfrukost har olika tema varje gång. För att få inbjudningar till våra frukostar och nätverksträffar anmäl till dig till naringsliv@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Välkommen!

Tisdagen den 1 september kl. 8.30-12.00, kl 8.30-12.00, kommunhuset, Sjöbo hålls det 5:e kommungemensamma arrangemanget under konceptet FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer.

Arrangemanget är kostnadsfritt med begränsat antal platser. Det vänder sig till företag och organisationer oberoende av hur mycket eller lite man idag kan eller arbetar med de globala målen.

Globala målen och lönsamhet - Hur kan du mäta?
Fördjupa dig i vilka mättal som skulle kunna vara relevanta för din verksamhet kopplat till de globala målen och dess indikatorer. Få tips på vilka mätetal du kan integrera i ditt företag för att adressera Agenda 2030. I dialog med andra får du avslutningsvis förslag på hur dessa kan kommuniceras för ökat värde för din verksamhet.

När och var
Tisdagen den 1 september kl. 8.30-12.00

Program
08.30 Registrering och fika

09.00 Hållbarhetskalkyl
Tillväxt Syd introducerar dig i hur en hållbarhetskalkyl kan se ut.

09.15 Globala målen och hållbar lönsamhet - hur kan du mäta resultat?
Tillväxt, riskhantering och optimering bidrar alla till hållbarhetsarbetet. Ta med dig tips på hur du mäter lönsamhet och resultat kopplat till Agenda 2030. Workshopen leds av Karin Lintrup, rådgivare i hållbar tillväxt (Business for SDG:s)

12.00 Summering och avslut

Anmälan
Anmäl dig via länken här.

Läs mer​​​​​​​

Arrangeras av: Sparbanken Syd, Tomelilla kommun, Sjöbo kommun, Simrishamns kommun, Ystads kommun och Tillväxt Syd.

Tema: näringslivsklimat.

Mer information om tema, tid och plats kommer snart.

Tema: sammanfattning av året och framåtblick.

Mer information om tema, tid och plats kommer snart.

Företagsbesök är en viktig del i kommunens arbete som ger oss ökad kunskap och förståelse för företagens villkor och förutsättningar. Det är också ett tillfälle för dialog om hur vi kan hjälpa och stödja näringslivet på ett effektivt sätt.

Vill du att vi besöker ditt företag?  Kontakta oss på naringsliv@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Kommunens näringslivsplan syftar till att förbättra och utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunförvaltningen. Ett bra samarbete mellan förvaltning och näringsliv ger bättre förutsättningar att driva företag framgångsrikt i Tomelilla kommun. Ett starkt näringsliv ger en ökad tillväxt, en god arbetsmarknad och en attraktiv kommun.

Senast uppdaterad: 2020-06-10