Grunden och förutsättningen för ett gott företagsklimat bygger på ett nära samarbete och en öppen dialog mellan kommun och entreprenörer, byalag och föreningar. Detta sker bland annat genom företagsbesök, frukostmöten och nätverksträffar.

Näringslivsfrukost och nätverksträffar

Vi vill ha en levande dialog med näringslivet och anordnar bland annat näringslivsfrukost regelbundet. Vi har också nätverksträffar som ofta sker i samarbete med andra aktörer.

Vår näringslivsfrukost har olika tema varje gång. För att få inbjudningar till våra frukostar och nätverksträffar anmäl till dig till naringsliv@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Välkommen!

Välkommen på näringslivsfrukost 31 mars på Smakbruket i Tomelilla.

Varmt välkommen till frukost och trevliga samtal med företag, politiker och tjänstepersoner. Denna morgon får vi möjlighet att samtala med Alexander Månsson om grisuppfödning och om sitt åkeriföretag.

Tid: Fredag 31 mars 7.30-9.00. Mingel och frukost startar 7.30, mötet startar 8.00.

Plats: Smakbruket, Tomelilla

Anmäl dig: https://simplesignup.se/event/202936-naeringslivsfrukost

Välkommen!

Näringslivsfrukost 3 mars på Smakbruket i Tomelilla

Varmt välkommen till frukost och trevliga samtal med företag, politiker och tjänstepersoner. Vi får denna morgon möjlighet att samtala med Årets Företagare i Tomelilla 2021, Tim från Plåt på Österlen.

Tid: Fredag 3 mars 7.30-9.00. Mingel och frukost startar 7.30, mötet startar 8.00.

Plats: Smakbruket, Tomelilla

Anmäl dig:  https://simplesignup.se/event/201749

Välkomna!

 

Varmt välkommen till frukost och trevliga samtal med företag, politiker och tjänstepersoner. Vi får denna morgon möjlighet att samtala med Gunnar Eriksson, VD på Erikssons Åkeri. Eriksson åkeri är ett av Sveriges störta privata åkerier och en av Tomelillas största arbetsgivare.

Vi ses på Smakbruket, Tomelilla och börjar med mingel 7.30.

Tid: Fredag 27 januari 7.30-9.00. Mingel och frukost startar 7.30, mötet startar 8.00.

Plats: Smakbruket, Tomelilla

Anmäl dig: https://simplesignup.se/event/200847-naeringslivsfrukost

 

Välkommen!

 

 

 

 

Företagsbesök

Företagsbesök är en viktig del i kommunens arbete som ger oss ökad kunskap och förståelse för företagens villkor och förutsättningar. Det är också ett tillfälle för dialog om hur vi kan hjälpa och stödja näringslivet på ett effektivt sätt.

Vill du att vi besöker ditt företag?  Kontakta oss på naringsliv@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Näringslivsplan

Kommunens näringslivsplan syftar till att förbättra och utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunförvaltningen. Ett bra samarbete mellan förvaltning och näringsliv ger bättre förutsättningar att driva företag framgångsrikt i Tomelilla kommun. Ett starkt näringsliv ger en ökad tillväxt, en god arbetsmarknad och en attraktiv kommun.