Grunden och förutsättningen för ett gott företagsklimat bygger på ett nära samarbete och en öppen dialog mellan kommun och entreprenörer, byalag och föreningar. Detta sker bland annat genom företagsbesök, frukostmöten och nätverksträffar.

Näringslivsfrukost och nätverksträffar

Vi vill ha en levande dialog med näringslivet och anordnar bland annat näringslivsfrukost regelbundet. Vi har också nätverksträffar som ofta sker i samarbete med andra aktörer.

Vår näringslivsfrukost har olika tema varje gång. För att få inbjudningar till våra frukostar och nätverksträffar anmäl till dig till naringsliv@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Välkommen!

Välkommen på näringslivsfrukost 28 januari klockan 07.30-09.00.

Välkomna på näringslivsfrukost den 28 januari. Temat för frukosten är entreprenöriellt lärande och samverkan mellan skola och näringsliv.   

Tid: Fredag 28 januari kl. 07.30-09.00. Mingel startar 07.30 och mötet startar 08.00.

Plats: Digitalt (med dator, surfplatta eller smartphone). Klicka på länken nedan för att ansluta.

Anslut via länk: Klicka här för att ansluta till mötet

Anmälan: http://simplesignup.se/private_event/188467/a84a30d627

Företagsbesök

Företagsbesök är en viktig del i kommunens arbete som ger oss ökad kunskap och förståelse för företagens villkor och förutsättningar. Det är också ett tillfälle för dialog om hur vi kan hjälpa och stödja näringslivet på ett effektivt sätt.

Vill du att vi besöker ditt företag?  Kontakta oss på naringsliv@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Näringslivsplan

Kommunens näringslivsplan syftar till att förbättra och utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunförvaltningen. Ett bra samarbete mellan förvaltning och näringsliv ger bättre förutsättningar att driva företag framgångsrikt i Tomelilla kommun. Ett starkt näringsliv ger en ökad tillväxt, en god arbetsmarknad och en attraktiv kommun.