Grunden och förutsättningen för ett gott företagsklimat bygger på ett nära samarbete och en öppen dialog mellan kommun och entreprenörer, byalag och föreningar. Detta sker bland annat genom företagsbesök, frukostmöten och nätverksträffar.

Vi vill ha en levande dialog med näringslivet och anordnar bland annat näringslivsfrukost regelbundet. Vi har också nätverksträffar som ofta sker i samarbete med andra aktörer.

Vår näringslivsfrukost har olika tema varje gång. För att få inbjudningar till våra frukostar och nätverksträffar anmäl till dig till naringsliv@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Välkommen!

Näringslivsfrukost -  26/3 kl. 07.30-09.00 - INSTÄLLD!

Varmt välkomna till en inspirerande och informativ morgon där vi ser fram emot att presentera och samtala kring våra framtida detaljplaner. Vår nytillträdda planchef Kerstin Torseke Hulthén och näringslivschef Henrik Lundblad håller i den digitala frukosten. 

Vi inleder med ett digitalt mingel och startar mötet klockan 08.00. 

Tid: Fredagen den 26  mars kl. 07.30-09.00.  Mingel startar 07.30 och mötet startar 08.00.

Plats: Digitalt via Zoom (med dator, surfplatta eller smartphone). Klicka på länken nedan för att ansluta.

Länk: https://zoom.us/j/7842828526?pwd=YVBOTzZQNWJJSFFLcmM3YTlRK2NiZz09

Företagsbesök är en viktig del i kommunens arbete som ger oss ökad kunskap och förståelse för företagens villkor och förutsättningar. Det är också ett tillfälle för dialog om hur vi kan hjälpa och stödja näringslivet på ett effektivt sätt.

Vill du att vi besöker ditt företag?  Kontakta oss på naringsliv@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

Kommunens näringslivsplan syftar till att förbättra och utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunförvaltningen. Ett bra samarbete mellan förvaltning och näringsliv ger bättre förutsättningar att driva företag framgångsrikt i Tomelilla kommun. Ett starkt näringsliv ger en ökad tillväxt, en god arbetsmarknad och en attraktiv kommun.