Priser och utmärkelser

Välkommen att nominera någon du tycker gjort det lilla extra för vår kommun!

Tilsammans med Naturskyddsföreningen i Tomelilla har kommunen stiftat ett miljö- och naturpris. Priset ges för åtgärd, införande eller engagemang för bibehållen , nyskapande eller vidtagen åtgärd inom områden natur och miljö i Tomelilla kommun.

Priset på 10 000 kr delas ut till enskild person som är fast boende i kommunen eller till en grupp, en organisation/förening eller ett företag med verksamhet i kommunen. Vinnaren uppmärksammas med prisutdelning på Naturskyddsföreningens årsstämma i februari varje år.

Du skickar in din nominering med hjälp av formuläret nedan.

*När du använder den här tjänsten kommer Tomelilla kommun att registrera och lagra dina personuppgifter för att kunna utföra tjänsten. Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter

2019

Maria Bister
Motivering:
Barnen är vår framtid och det är viktigt att det får kunskap om att vi måste vara aktsamma om vår natur. Mari Bister kan med sina  barnböcker påverka barnen och  väcka intresse för vår miljö. 

Anita Ullman Kradjians
Motivering: 
Under Anita Ullman Kradjians kompetenta ledning har VetoNu lyckats skapa ett stort motstånd mot gruvdrift på Österlen som upplevs som hotande landskapsförstörelse.

Senast uppdaterad: 2020-01-28