Priser och utmärkelser

Kontakta oss

Har du frågor om nomineringen eller priserna kan du kontakta:
Daniel Jonsgården, näringslivsstrateg. E-post: daniel.jonsgarden@remove-this.tomelilla.remove-this.se

För att uppmärksamma personer, företag och organisationer som gjort extraordinära insatser, delas årligen ett antal priser och utmärkelser ut till näringslivet av kommunen.

Årets landsbygdsföretagare och Årets entreprenör
Årets entreprenör delas ut till någon som visat prov på stor entreprenörsanda inom något område. Årets landsbygdsföretagare delas ut till någon som framgångsrikt driver ett företag inom de gröna näringarna på vår landsbygd. I dessa priskategorierna har du möjlighet att påverka vem som vinner. Nomineringar till skickas till kommunen senast 31 januari efterföljande år. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser vinnaren och priserna delas ut på Tomelillas årliga näringslivsbankett som arrangeras av Företagarna i Tomelilla.

Årets ambassadör
Utmärkelsen Årets ambassadör ges till en person eller företag som i sin dagliga gärning är en god ambassadör för såväl sin hemkommun som sydöstra Skåne. Tomelilla kommuns näringslivschef utser vinnaren och utmärkelsen delas ut på nationaldagen.

Årets landsbygdsföretagare

Växtkraft i Skåne Tranås AB
Motivering:
Priset tilldelas ett företag som visar och utnyttjar fördelarna med att vara ett företag på landsbygden. Växtkraft i Skåne Tranås AB är tre ambitiösa killar som har tagit över ett välkänt och inarbetat företag med sikte på framtidens utmaningar.

Årets entreprenör

Lars Tärn AB
Motivering:
Priset tilldelas ett företag som visat prov på gott entreprenörskap och därigenom har eller kommer att inspirera andra. Företaget är en av få leverantörer i Sverige som säljer material till både proffs och amatörer. I en väldigt nischad och smal bransch lyckas Lars Tärn AB driva ett framgångsrikt och lönsamt företag.

Årets ambassadör

Magnus Henningsson, Österlens kött & vilt i Brösarp AB
Motivering:
Årets ambassadör är en SM-mästare i blodpudding och har genom modernt arbete i en traditionell bransch visat prov på hög kompetens och skicklighet. Magnus har satt Tomelilla på kartan och förstärkt områdets matvarumärke med det goda Tomelilla i fokus.

Välkommen att nominera någon du tycker gjort det lilla extra för vår kommun!

Årets landsbygdsföretagare och Årets entreprenör utses av Tomelilla kommuns politiker och beslut tas kommunstyrelsens arbetsutskott. Nomineringar ska ha kommit in till Tomellilla kommun senast 31 januari.

  • Årets entreprenör – delas ut till någon som visat prov på stor entreprenörsanda inom något område.
  •  Årets landsbygdsföretagare – delas ut till någon som framgångsrikt driver ett företag inom de gröna näringarna på vår landsbygd.

Nomineringar kan lämnas från såväl företagarföreningar, företag, organisationer som enskilda. Priserna delas ut på näringslivsbanketten som anordnas av Företagarna i Tomelilla den 13 mars 2020.

Du skickar in din nominering med hjälp av formuläret nedan.

*När du använder den här tjänsten kommer Tomelilla kommun att registrera och lagra dina personuppgifter för att kunna utföra tjänsten. Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter

Senast uppdaterad: 2020-01-28