Näringslivsfrukost

Företagarfrukostar, nätverksträffar och företagsbesök

Det lokala näringslivet är en förutsättning för ett starkt och levande samhälle. Tomelilla kommuns ambition är att skapa bästa möjliga förutsättningar för både nyetableringar och befintliga företag.

Vi har idag ca 2000 registrerade företag inom en rad områden men främst inom jordbruk, turism, handel och bygg. Dessutom finns det många aktiva föreningar och byalag som tillsammans med entreprenörer och eldsjälar utgör motorn i vår kommun.

Grunden och förutsättningen för ett gott företagsklimat bygger på ett nära samarbete och en öppen dialog mellan kommun och entreprenörer, byalag och föreningar. Detta sker bland annat genom företagsbesök, frukostmöten och nätverksträffar. Frukostmötena har olika teman och äger vanligtvis rum sista tisdagen varje månad kl. 07:30-09:00 på Tryde 1303.