Tomelilla kommun samarbetar med privata och offentliga arbetsgivare i närområdet genom nätverket Tandemrekrytering Österlen. Detta innebär att om du exempelvis får anställning hos oss, kan nätverket arbeta för att underlätta för din partner att få ett arbete i området.

Nätverket kan inte garantera din partner någon anställning men har information och goda kontakter som kan öppna upp möjligheter. Arbetsförmedlingen kommer att använda sitt kontaktnät för att matcha och presentera dig för tänkbara arbetsgivare inom regionen om så önskas.

För mer information om Tandemrekrytering Österlen kan du kontakta Tomelilla kommuns HR-chef via kommunens kontaktcenter. Du kan också ta kontakt med Arbetsförmedlingen.