Här hittar du alla våra lediga jobb. Är du den vi söker?

 • Lärare i fritidshem Odenslundsskolan i Tomelilla kommun!

  Publiceringsdatum: 2021-04-19
  Sista ansökningsdagen: 2021-05-10

  Läs mer Visa mindre

  På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid. Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun. Odenslundsskolan är en grundskola som har 124 elever och ligger i centrala Onslunda. Vi har närhet till naturområden samt nära till både idrottsplats och sporthall, där vi har många av våra idrottsaktiviteter. Arbetslaget består av olika yrkesroller i egenskap av barnskötare, speciallärare, specialpedagog, grundskollärare, lärare mot fritidshem, förskollärare, kurator och skolsköterska. Vi arbetar med differentierad undervisning och har ett tydligt och aktivt värdegrundsarbete för att skapa samsyn.

  Arbetsuppgifter

  Ditt uppdrag som lärare i fritidshem i Odenslundsskolan är att tillsammans med arbetslaget ta ansvar för utvecklingen av fritidsverksamheten. Du kommer utifrån ditt uppdrag, att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Du kommer arbeta med skolans värdegrund och följa så att utbildningen bedrivs utifrån skollag och läroplan. I uppdraget ingår även att bidra till en tydlig struktur, genom att skapa rutiner och aktiviteter för fritidsverksamheten med syfte att uppnå högsta möjliga måluppfyllelse för eleverna i Odenslundsskolan. Du är delaktig i att skapa trygghet och arbetsro i vår verksamhet och du har eleverna i fokus i ditt arbete. Om du är behörig att undervisa i ett ämne så kan undervisning i aktuellt ämne ingå i dina arbetsuppgifter. Du är med och skapar en skola där eleverna ges möjlighet att bli sitt bästa jag. Som medarbetare möts du med respekt i skapandet av en skola där ALLA vill göra skillnad för Tomelilla kommuns elever. Eleverna ska känna att de äger sin framtid och tror på möjligheten att kunna påverka den på ett positivt sätt.

  Kvalifikationer

  Vi söker dig som har behörighet att undervisa som lärare i fritidshem. Du är kreativ och har ett starkt engagemang för undervisning inom fritidshem. Du har förmågan att driva, engagera och motivera elevernas lust att lära och ge alla elever möjligheter att lyckas. Som person är du tydlig och strukturerad och har lätt för att fatta beslut. Du har en god ledarskaps- och samarbetsförmåga och är tillmötesgående i ditt bemötande. Du har god pedagogisk förståelse för elevers olika förutsättningar att ta till sig kunskap. För att lyckas i rollen bör du även ha erfarenhet och intresse av att utveckla kreativa lärmiljöer och tillgänglig undervisning för alla våra elever. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv, har en positiv elevsyn samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Eftersom kommunikationen med barn, vårdnadshavare och kolleger är en stor del av uppdraget är det nödvändigt att vara obehindrad i svenska språket i både tal och skrift. Meriterande om du har kunskap i fokusområden: - Språk- och ämnesutvecklande/arbete/genrepedagogik, samt - Tillgänglig undervisning.

  Anställningsvillkor

  Anställningsform: Tillsvidareanställning
  Omfattning: Heltid
  Varaktighet: Tillsvidare
  Antal platser:

  Övrigt

  Tomelilla kommun har rökfri arbetstid. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Tomelilla kommun samarbetar med nätverket Tandemrekrytering Österlen. Mer information finns på www.tomelilla.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693). Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

  Ansökan

  Välkommen med din ansökan senast:

  2021-05-10

  Referensnummer:
  A1020998

  Sök jobbet   

  Frågor kring tjänsten

  Gunilla Djerf
  Rektor på Onslunda och Smedstorp skolor
  0709958471
 • Sydöstra Skånes säkerhetssamarbete - Samordnare krisberedskap

  Publiceringsdatum: 2021-04-21
  Sista ansökningsdagen: 2021-05-10

  Läs mer Visa mindre

  På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid. Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner är under uppbyggnadsfas av en gemensam säkerhets- och beredskapsfunktion, vars främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och förmågestärkande inom säkerhets- och beredskapsområdet. Den kommungemensamma funktionen ska arbeta utifrån nationellt etablerad metodik och vara ett drivande stöd för verksamheterna i respektive kommun. Målet med samarbetet är att kommunerna ska uppfylla samtliga delar av de överenskommelser som tecknats mellan Sveriges kommuner och regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I den gemensamma funktionen som även omfattar bland annat trygghetsfrågor finns fyra definierade roller: • Säkerhets- och beredskapschef med placering i Ystad • Samordnare av informationssäkerhet och signalskydd med placering i Simrishamn • Samordnare av civilt försvar med placering i Sjöbo • Samordnare av krisberedskap med placering i Tomelilla Vi erbjuder dig som krisberedskapssamordnare en möjlighet att trygga tillvaron för de som lever i sydöstra Skåne och de många människor som besöker våra fyra kommuner. Hos oss får du stor frihet under ansvar och en möjlighet att arbeta i ett helt nytt team med specialister och vara med och bygga en ny organisation och nya arbetsprocesser. Det finns en stor vilja hos respektive kommunledning att ge dig rätt förutsättningar att lyckas. Vi sätter resultatet i fokus och förutsätter att arbetet utförs utifrån verksamhetens behov oberoende av tid och rum. Att hela tiden se till kommuninvånarnas bästa är en självklarhet för oss som jobbar i Tomelilla kommun. Vi medarbetare är en viktig drivkraft i kommunens utveckling. Det förutsätter mod och vilja att arbeta med förändring och förbättring, att prova nya vägar och arbetssätt men också att kunna bevara det som fungerar bra.

  Arbetsuppgifter

  Som krisberedskapssamordnare kommer du att arbeta med att utveckla och driva arbetet med krisberedskap med målet att öka förmågan att leda, hantera, anpassa sig och lära av kriser och händelser. Du kommer att ingå i ett kommunövergripande team vars främsta uppgift blir att genom ett strukturerat samarbete öka förmågan att hantera och anpassa sig till befintliga och nya typer av risker, händelser och kriser i de fyra samverkande kommunerna. Grunden i arbetsuppgifterna är ett förbyggande/förberedande arbete där du i din roll som samordnare planerar och organiserar utifrån det arbetssätt och den strategi som den gemensamma beredskapsfunktionen tar fram under ledning av säkerhets- och beredskapschefen. Det blir din uppgift att se till att den implementeras genom att driva igenom nya arbetssätt, metoder och mål samt följa upp dessa. Du blir en viktig del i en helhet och bidrar till att utifrån det geografiska områdets riskbild anpassa krisberedskap, säkerhet och civilt försvar. Du verkar som ett nära stöd till verksamheterna och en viktig del av ditt arbete kommer att innebära utbildningsmoment. Därav är det viktigt att du trivs med att kommunicera, utbilda och bygga nätverk. Som krisberedskapssamordnare ingår du i den kommunövergripande säkerhets- och beredskapsfunktionen. Det innebär att du deltar och bidrar i genomförande och planering av de delar som ingår i samarbetet för att kommunerna ska kunna hantera extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Du kommer att vara med och arbeta fram och troligtvis ingå i den kommungemensamma organisationen för tjänsteperson i beredskap för att hantera larm, initiera krisorganisation, hantera incidenter och agera kontaktperson åt samverkande aktörer. I rollen ingår också att vara säkerhetsskyddschef för Tomelilla kommun. Du är en viktig del i krisstabens funktionalitet och ansvarar för att implementera det kommungemensamma riktlinjerna för krishantering och beredskap som tas fram i samarbetet mellan kommunerna. Där du ska bidra till att öka kommunens förmåga att arbeta med operativa och digitala verktyg såsom RAKEL och WIS samt bidra till att rätt förutsättningar för detta finns. Du svarar också för Tomelilla kommuns arbetsuppgifter gällande nationella processer såsom prioritering av samhällsviktiga elanvändare, Styrel.

  Kvalifikationer

  För att lyckas med arbetet och för att trivas är det viktigt att du är en person som vill och får energi av att arbeta i team och tycker att det verkar mycket intressant att få vara med och bygga ett nytt arbetssätt tillsammans med ett kommunövergripande team av specialister. Det är viktigt att du har erfarenhet av att arbeta med samhällsskydd och krisberedskap gärna från den kommunala nivån. Du har en akademisk utbildning och/eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Som person är du modig och trivs i en drivande roll där det krävs att du prioriterar och fattar kloka beslut om vägen framåt. För att skapa resultat behöver du vara analytisk och kunna skapa struktur även i svåra komplexa situationer. Din förmåga att kommunicera och pedagogiskt beskriva varför, vad och hur för chefer och medarbetare i våra organisationer kommer vara avgörande för din framgång. Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska såväl i tal som skrift. Eftersom det i rollen ingår att vara säkerhetsskyddschef i Tomelilla kommun, är tjänsten säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap. Vi i Tomelilla kommun vill bidra till en bra balans mellan arbetsliv och privatliv därav finns möjlighet till stor flexibilitet under ansvar. Körkort är ett krav.

  Anställningsvillkor

  Anställningsform: Tillsvidareanställning
  Omfattning: Heltid
  Varaktighet:
  Antal platser:

  Övrigt

  Tomelilla kommun har rökfri arbetstid. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693).Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

  Ansökan

  Välkommen med din ansökan senast:

  2021-05-10

  Referensnummer:
  A1023508

  Sök jobbet   

  Frågor kring tjänsten

  Helena Berlin
  Utvecklingschef
  0417-182 17
  helena.berlin@tomelilla.se
 • Timvikarier sökes till förskola, skola och fritidshem!

  Publiceringsdatum: 2021-04-27
  Sista ansökningsdagen: 2021-05-11

  Läs mer Visa mindre

  På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid. Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun. I Tomelilla kommun finns sex kommunala förskolor, Ängen, Lärkan och Västervången i Tomelillas centralort samt Barnens förskola i Smedstorp, Fyrklövern i Onslunda och Utsikten i Brösarp. I centralorten finns även omsorg på obekväm arbetstid, Nattviolen, som har lokaler på Ängen. Förskoleklass och grundskola 1-6 erbjuds på Byavångsskolan, Lindesborgsskolan i tätorten och även på Smedstorps skola, Odenslundsskolan,och Brösarps skola. Samtliga f-6-skolor har fritidshem kopplade till sig. Tomelilla har en skola för åk 7-9, Kastanjeskolan, som ligger i tätorten.

  Arbetsuppgifter

  Som timavlönad hos oss kan du, med kort varsel, behöva hoppa in och vikariera inom barn och utbildningsverksamheten. Du ansvarar själv för att lägga dig tillgänglig i vårt bemanningssystem. Du kan vara timavlönad som: • Du som lärare främjar för en trygg och lärorik skoldag för alla elever. I klassrummet kan det exempelvis handla om hur dagens inleds, hur en lektion påbörjas. • Du som elevassistent är elevernas närmaste stöd i alla vardagssituationer att följa en eller en elevgrupp under hela den samlade skoldagen. •Du som barnskötare bidrar till en lärande och utvecklande miljö för varje barn och för hela barngruppen. Du kommer vara delaktig i det pedagogiska arbetet där du utmanar och stöttar barnen i deras utveckling och lärande. För oss är det viktigt att du är trygg i ditt ledarskap och är bekväm med att arbeta självständigt, samt kan samarbeta med olika yrkesprofessioner. Du har möjlighet att arbeta på en eller flera förskolor, skolor och fritidshem och du har stora möjligheter att själv bestämma över när du vill arbeta förutsatt att det överensstämmer med det behov som verksamheterna har av vikarier. Du anger i ansökan vilken/vilka verksamheter och/eller ämnen du är intresserad av att undervisa i.

  Kvalifikationer

  Vi söker dig som har en avslutad och godkänd gymnasieutbildning. Om du är utbildad eller har pågående studier till barnskötare, förskollärare, lärare eller har annan likvärdig pedagogisk utbildning är det meriterade. • Tidigare erfarenhet från arbete eller praktik inom förskola, skola och fritidshem är meriterande. Du har ett genuint intresse för att arbeta med barn och ungdomar och som person är du ansvarsfull, lyhörd och har tålamod. Du är stabil och har ett lågaffektivt bemötande med förmågan att skapa trygghet för våra barn och ungdomar. Du besitter förmågan att ta egna initiativ och känner dig trygg med att framträda inför grupp. • Eftersom kommunikationen med barn, vårdnadshavare och kolleger är en stor del av uppdraget är det nödvändigt att vara obehindrad i svenska språket i både tal och skrift. • För att arbeta inom skola/förskola krävs att du har ett giltigt utdrag (högst ett år gammalt) från belastningsregistret . Ansökningsblanketten hittar du i länken nedan. https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4425-skola_forskola_barnomsorg-belastningsregistret1/

  Anställningsvillkor

  Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  Omfattning: Timavlönad
  Varaktighet: 6 månader eller längre
  Antal platser:

  Övrigt

  Tomelilla kommun har rökfri arbetstid. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Tomelilla kommun samarbetar med nätverket Tandemrekrytering Österlen. Mer information finns på www.tomelilla.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693). Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

  Ansökan

  Välkommen med din ansökan senast:

  2021-05-11

  Referensnummer:
  A1018203

  Sök jobbet   

  Frågor kring tjänsten

  Rikard Berndin
  HR-specialist
  0417 18205
  rikard.berndin@tomelilla.se
 • Förskollärare till Lärkans förskola

  Publiceringsdatum: 2021-04-22
  Sista ansökningsdagen: 2021-05-13

  Läs mer Visa mindre

  På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid. Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun. Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun. Förskolan är placerad centralt inne i Tomelilla, ett stenkast bort ligger Tomelillas biblioteket och konsthallen. Runt om förskolan finns mysiga parker, natur och lekfulla miljöer som bjuder in till lek och bidrar till barnens vilja att upptäcka och utvecklas. Vi har även en stor gård som vi kontinuerligt använder för att möta naturen, leken och utforskandet i närmiljön på många olika sätt. Vi bedriver nära utvecklingsarbete med förskolor i kommunen för en god samsyn samt för att säkerställa att vi bedriver en verksamhet av lika god kvalité. I dagsläget arbetar vi aktivt med att utveckla lärmiljöerna både inne och ute. Vi erbjuder barnen ett gemensamt torg med utvecklade möjligheter kring rörelse, digitalisering och teknik, en ständig miljö i utveckling. Lärkans förskola har fyra avdelningar, tre stycken är för barn mellan 1-4 år och den fjärde avdelningen är för våra femåringar. Vi vill erbjuda en tydlig trygg och trovärdig förskola för framtidens barn.

  Arbetsuppgifter

  Som förskollärare hos oss kommer dina arbetsuppgifter utgå från en förskollärares dagliga uppdrag. Tillsammans med arbetslaget förväntas du kunna analysera och använda olika former av dokumentation för att säkerställa kvaliteten. Med hjälp av dokumentation ska du kunna identifiera verksamhetens utvecklingsbehov.

  Kvalifikationer

  För att arbeta som förskollärare kräver vi att du har en förskollärarlegitimation. Du har stort intresse att utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån en kunskapssyn där man ser barn som kompetenta, följer barnens lärprocesser och värnar om att erbjuda en rik och utvecklande miljö. Du har ett pedagogiskt ansvar för att skapa förutsättningar för lärande och kunskapsförmedlande. • Meriterande om du arbetat som förskollärare. Du har ett positivt förhållningssätt i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du ska ha god samarbetsförmåga med dina närmsta kollegor men också med andra utbildningsverksamheter. Du ser ditt arbetslag som en tillgång, där vi tillsammans utvecklar vår verksamhet mot målen i läroplanen. Eftersom kommunikationen med barn, vårdnadshavare och kolleger är en stor del av uppdraget är det nödvändigt att vara obehindrad i svenska språket i både tal och skrift.

  Anställningsvillkor

  Anställningsform: Tillsvidareanställning
  Omfattning: Heltid
  Varaktighet:
  Antal platser:

  Övrigt

  Tomelilla kommun har rökfri arbetstid. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Tomelilla kommun samarbetar med nätverket Tandemrekrytering Österlen. Mer information finns på www.tomelilla.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693). Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

  Ansökan

  Välkommen med din ansökan senast:

  2021-05-13

  Referensnummer:
  A1024419

  Sök jobbet   

  Frågor kring tjänsten

  Åse Cimmerholm
  Rektor
  0417-18165
  ase.cimmerholm@tomelilla.se
 • Förskollärare till Ängens förskola

  Publiceringsdatum: 2021-04-22
  Sista ansökningsdagen: 2021-05-13

  Läs mer Visa mindre

  På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid. Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun. Ängens förskola ligger på Björkebogatan, granne med Lindesborgsskolan i Tomelilla. Vi har nära till natur och skog, men också och till centrum med bibliotek och kulturhus. Vi ser förskolan som en mötesplats för barn, föräldrar, vårdnadshavare och pedagoger där vi alla trivs och har roligt tillsammans. Vi ger barnet möjlighet till utveckling inom alla områden. Språket har en särskilt framträdande roll hos oss. Med barnet i fokus formar vi vår verksamhet där omsorg och lärande bildar en helhet. Vi ser barnen som kompetenta individer som vi möter utifrån deras utveckling och behov. Att barn är olika ser vi positivt och alla möts med respekt. Vi har fem avdelningar, fyra för barn 1 - 4 år och en för femåringar. Vi har cirka 20 barn på varje avdelning.

  Arbetsuppgifter

  Som förskollärare hos oss kommer dina arbetsuppgifter utgå från en förskollärares dagliga uppdrag. Tillsammans med arbetslaget förväntas du kunna analysera och använda olika former av dokumentation för att säkerställa kvaliteten. Med hjälp av dokumentation ska du kunna identifiera verksamhetens utvecklingsbehov.

  Kvalifikationer

  För att arbeta som förskollärare kräver vi att du har en förskollärarlegitimation. Du har stort intresse att utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån en kunskapssyn där man ser barn som kompetenta, följer barnens lärprocesser och värnar om att erbjuda en rik och utvecklande miljö. Du har ett pedagogiskt ansvar för att skapa förutsättningar för lärande och kunskapsförmedlande. • Meriterande om du arbetat som förskollärare. Du har ett positivt förhållningssätt i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du ska ha god samarbetsförmåga med dina närmsta kollegor men också med andra utbildningsverksamheter. Du ser ditt arbetslag som en tillgång, där vi tillsammans utvecklar vår verksamhet mot målen i läroplanen. Eftersom kommunikationen med barn, vårdnadshavare och kolleger är en stor del av uppdraget är det nödvändigt att vara obehindrad i svenska språket i både tal och skrift.

  Anställningsvillkor

  Anställningsform: Tillsvidareanställning
  Omfattning: Heltid
  Varaktighet:
  Antal platser:

  Övrigt

  Tomelilla kommun har rökfri arbetstid. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Tomelilla kommun samarbetar med nätverket Tandemrekrytering Österlen. Mer information finns på www.tomelilla.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693). Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

  Ansökan

  Välkommen med din ansökan senast:

  2021-05-13

  Referensnummer:
  A1022262

  Sök jobbet   

  Frågor kring tjänsten

  Åse Cimmerholm
  Rektor
  0417-18165
  ase.cimmerholm@tomelilla.se
 • Undersköterska sökes till Hemtjänst västra!

  Publiceringsdatum: 2021-04-22
  Sista ansökningsdagen: 2021-05-14

  Läs mer Visa mindre

  På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid. Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun. Vi söker nu dig som är utbildad undersköterska och som vill arbeta i Hemtjänst Västra i Tomelilla! I Hemtjänst Västra arbetar 22 personer, arbetsgruppen utgår centralt från Tomelilla och området sträcker sig till Tranås, Onslunda, spjutstorp och sen ner till Tryde och delar av Tomelilla. Då vi arbetar efter heltidsarbete som norm så kan arbete även ske på övriga arbetsplatser inom Vård- och omsorg. Tjänsten är en allmän visstidsanställning om 100% som sträcker sig till 2021-12-31 med möjlighet till förlängning. Tillträde 2021-06-01 eller enligt överenskommelse.

  Arbetsuppgifter

  När du arbetar som undersköterska hos oss är du en del av människors vardag och arbetar med att stödja dem så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Ditt arbete kännetecknas av stor variation, i ditt arbete ingår bland annat att ge praktiskt stöd med personlig omvårdnad. Du ger läkemedel på delegering av SSK. Arbetet innebär även att ge kunderna guldkant på tillvaron. Vi erbjuder dig: Ett självständigt, ansvarsfullt och händelserikt arbete. En möjlighet att få goda kunskaper och erfarenhet inom olika verksamheter. Ett tillfälle att få många nya kollegor med god kompetens och erfarenhet.

  Kvalifikationer

  För att trivas i rollen hos oss är det viktigt att du har ett genuint intresse för vård och omsorgsarbete. Du har förmågan att se till individens behov av såväl omvårdnad som stöd vilket syftar till självständighet. Det är också viktigt att du som person är flexibel och har ett gott bemötande i ditt arbete. Arbetet förutsätter att du kan ta initiativ och har en god samarbetsförmåga. I arbetet förutsätts att du med stor nytta som medarbetare är engagerad och drivande i det ständiga förbättringsarbetet för ökad kvalité inom både individ- och verksamhetsnivå. För en anställning krävs att du har utbildning som undersköterska och en förutsättning för anställning är att du klarar läkemedelsprovet, skriftligt och muntligt samt den praktiska delen för läkemedelsdelegeringen i Tomelilla kommun. Körkort för manuellt växlad bil är ett krav för arbete i hemtjänsten. Du behöver behärska det svenska språket på ett sätt som gör att du kan kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet från vård- och omsorgsarbete. För att få arbeta inom vård och omsorg önskar vi ha ett utdrag från polisens belastningsregister.

  Anställningsvillkor

  Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  Omfattning: Heltid
  Varaktighet: 6 månader eller längre
  Antal platser:

  Övrigt

  Tomelilla kommun har rökfri arbetstid. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Tomelilla kommun samarbetar med nätverket Tandemrekrytering Österlen. Mer information finns på www.tomelilla.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693). Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

  Ansökan

  Välkommen med din ansökan senast:

  2021-05-14

  Referensnummer:
  A1024391

  Sök jobbet   

  Frågor kring tjänsten

  Michael Green
  Enhetschef
  0417-18070
  michael.green@tomelilla.se
 • Sjuksköterska/Distriktssköterska till hemsjukvården!

  Publiceringsdatum: 2021-04-26
  Sista ansökningsdagen: 2021-05-16

  Läs mer Visa mindre

  På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid. Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun. Hos oss är arbetsglädje och stolthet kärnan i vårt arbete och vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats med kompetenta och erfarna kollegor. Vi träffas i tvärprofessionella team på arbetsplatserna där vi tar tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter. Utifrån en god samverkan med externa aktörer kan vi tillsammans erbjuda våra patienter en trygg, säker och effektiv vård. Vi söker nu två nya kollegor till vår engagerade arbetsgrupp! Arbetet är förlagt till dagtid mån-fre med tjänstgöring 1 helg/kväll var 6:e vecka. Ange gärna i ansökan om du föredrar att arbeta i särskilt- eller ordinärt boende. Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse.

  Arbetsuppgifter

  Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss arbetar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom ordinärt, särskilt och LSS-boende. Det här är ett arbete som ger dig möjligheten att göra skillnad för den enskilda patienten och för verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt med att ge våra invånare den bästa vården.

  Kvalifikationer

  Vi söker dig som har stort engagemang och god samarbetsförmåga. I uppdraget ingår att se möjligheter utifrån skiftande förutsättningar och du behöver därför vara såväl flexibel som lösningsfokuserad. Du är lyhörd och pedagogisk i uppdraget som handledare för omvårdnadspersonal. För anställning behöver du vara legitimerad sjuksköterska och vi ser med fördel att du har tidigare erfarenhet inom hemsjukvård. Det är meriterande om du är distriktssköterska. Du har god förmåga att kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du ska vara nyfiken och positivt inställd till framtidens välfärdsteknik och digitala tjänster inom området. B-körkort för manuell växellåda är ett krav och att du är obehindrad i svenska språket i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Då du arbetar i hemmiljöer där hund och katt samt tobaksrök kan förekomma måste du kunna vistas i dessa miljöer. Vi kommer löpande bjuda in till intervjuer!

  Anställningsvillkor

  Anställningsform: Tillsvidareanställning
  Omfattning: Heltid / deltid
  Varaktighet: Tillsvidare
  Antal platser:

  Övrigt

  Tomelilla kommun har rökfri arbetstid. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt och under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Tomelilla kommun samarbetar med nätverket Tandemrekrytering Österlen. Mer information finns på www.tomelilla.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693). Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

  Ansökan

  Välkommen med din ansökan senast:

  2021-05-16

  Referensnummer:
  A1025170

  Sök jobbet   

  Frågor kring tjänsten

  Ann-Marie Johansson
  Enhetschef
  0417-18405
  ann-marie.johansson@tomelilla.se
 • Förskollärare I Ur och Skur Utsiktens förskola

  Publiceringsdatum: 2021-04-27
  Sista ansökningsdagen: 2021-05-16

  Läs mer Visa mindre

  På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid. Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun. Förskolan är medlem Friluftsfrämjandets barnverksamhet. I Ur och Skur arbetar med upplevelsebaserat lärande som metod mot målen. Vi har samma styrdokument som alla andra förskolor. Vi är idag 9 personal och fördelade på två avdelningar med 4 grupper, vi har gemensamma öppningar och stängningar där även fritidshemmet ingår. Då en personal flyttar från Skåne, för nya äventyr, har vi behov av att nyrekrytera. Vi är idag 6 förskollärare och tre barnskötare som jobbar tillsammans. Utsikten vill ge barnen en positiv inställning till naturen. Genom att vistas i naturen året runt får barnen naturkänsla, motion, rörelse och gemenskap utan prestationer i tävlingsform. Om barnen tidigt får förmånen att vara ute mycket, lär de sig också hur de ska uppträda i och emot naturen. Vi hoppas att barnen ska finna naturen som en rekreationsplats. Genom att vi vuxna tar ansvar och är goda förebilder, ger vi barnen de verktyg och kunskaper som behövs för att skapa en bättre miljö mot en hållbar framtid. Vi arbetar aktivt mot en kemikaliesmart förskola.

  Arbetsuppgifter

  Inom I Ur och Skur-pedagogiken tillhör barnen åldersindelade grupper: Frö 1-2 åringar, Knopp 2-3 åringar, Knytte 3-4 åringar och Mulle 5-6 åringar. Någon grupp lämnar förskolans gård dagligen för att nyttja närmiljön i undervisningen. Du ska tycka om friluftsliv, se möjligheterna och fördelarna med ett utomhusbaserat lärande utifrån läroplanen. Intresserad av ett hållbarhetstänk gällande lärmiljön och för framtida generationer. Du kommer ansvara för Frö gruppen tillsammans med en annan förskollärare och en barnskötare. Du följer läroplanens mål och känner dig trygg i dem.

  Kvalifikationer

  För att arbeta som förskollärare kräver vi att du har en förskollärarlegitimation. Har du utbildning I ur och skur eller annan utomhuspedagogisk utbildning är det meriterande. Du bidrar till ett bra arbetsklimat genom att vara engagerad, ansvarsfull, positiv och flexibel i din roll. Du har också förmåga att möta barnen utifrån deras egna förutsättningar och är lösningsfokuserad i din roll. Du är kreativ och motiverad av att skapa en förskola som är trygg, rolig och lärorik för alla barn. Eftersom kommunikationen med barn, vårdnadshavare och kolleger är en stor del av uppdraget är det nödvändigt att vara obehindrad i svenska språket i både tal och skrift.

  Anställningsvillkor

  Anställningsform: Tillsvidareanställning
  Omfattning: Heltid
  Varaktighet:
  Antal platser:

  Övrigt

  Tomelilla kommun har rökfri arbetstid. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Tomelilla kommun samarbetar med nätverket Tandemrekrytering Österlen. Mer information finns på www.tomelilla.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693). Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

  Ansökan

  Välkommen med din ansökan senast:

  2021-05-16

  Referensnummer:
  A1025202

  Sök jobbet   

  Frågor kring tjänsten

  Ann-Kristin Montán
  Rektor - Brösarps skola/förskola
  0417- 180 61
  ann-kristin.montan@tomelilla.se
 • Specialpedagog till Kastanjeskolan i Tomelilla kommun!

  Publiceringsdatum: 2021-04-13
  Sista ansökningsdagen: 2021-05-20

  Läs mer Visa mindre

  På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid. Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun. Kastanjeskolan befinner sig i en period av utveckling. Vi arbetar med trygghet, närhet och förväntningar. Det märks på satsningar inom t ex elevdelaktighet, utmaningar inom lärmiljöer och fokus på relationell pedagogik. Du som specialpedagog kommer att delta i ett elevhälsoteam som leds av biträdande rektor. I teamet ingår rektor, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt speciallärare. Elevhälsoteamet strävar efter att arbeta nära elever och pedagoger på skolan och deltar regelbundet i möten i arbetslagen.

  Arbetsuppgifter

  I uppdraget ingår att stötta personal i verksamheten och att aktivt utveckla elevhälsoarbetet på skolan tillsammans med pedagoger, övrig personal och rektor. Fokus ligger på det övergripande specialpedagogiska uppdraget men det ingår även elevnära arbete i tjänsten. I uppdraget ingår att ha en handledande och coachande funktion gentemot lärare, arbetslag, och elevassistent/resurs. Du arbetar aktivt för skolutveckling utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Uppdraget består i att handleda personal i specialpedagogiska frågor på individ-, grupp- och organisationsnivå, främst hälsofrämjande och förebyggande men även åtgärdande. Arbetet innebär att observera, handleda kring tillgänglig lärmiljö, bemötande och förhållningssätt, extra anpassningar och särskilt stöd. Du utför pedagogiska utredningar och har övergripande/samordnande ansvar för åtgärdsprogram. Dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys ingår som en central del av tjänsten, liksom att skriva underlag för ansökan om tilläggsbelopp. I tjänsten kan det också ingå att ta ansvar för att genomföra kompetensutveckling för personal.

  Kvalifikationer

  Vi söker dig som har specialpedagogexamen och erfarenhet av specialpedagogiskt arbete. Du har en lärarutbildning i grunden. Även du som studerar till specialpedagog kan bli aktuell för anställning. För tillsvidareanställning som specialpedagog krävs dock lärarlegitimation med behörighet. Du har: - Kunskap om hur kartläggning och utredning görs utifrån många parametrar på individ - grupp och undervisning, samt skol- och organisationsnivå. -Fördjupad kunskap om barns och ungas utveckling - Kunskap om inlärningssvårigheter - Kunskap om hur man följer upp skolans insatser för att möta alla elever med stöd och stimulans - Kunskap om extra anpassningar och särskilt stöd utifrån styrdokument och forskning - Kunskap om kvalificerade samtal • Kunskaper inom NPF-området och tal- och språkutveckling är meriterande liksom erfarenheter från särskilda undervisningsgrupper. Du ska ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet från högstadieskola. • Meriterande om du tidigare haft uppdrag som specialpedagog från grundskolan. Om du kan tillföra erfarenhet från olika stödjande metoder såsom Marte meo, Nytorpsmodellen eller liknande är det ett plus. Dina personliga egenskaper karakteriseras av engagemang och positivet. Du har lätt att kommunicera i både tal och skrift och är bekväm med att knyta nya kontakter och skapa relationer. Du har god samarbetsförmåga, positiv vilja att utveckla verksamheten, du kan se möjligheter och arbeta självständigt samt ta egna initiativ. Dina kontakter med elever, vårdnadshavare kännetecknas av respekt och värme. Som kollega är du lyhörd och modig. • Meriterande om du har god kunskap om sambanden mellan lärmiljö och skolsvårigheter samt hur man identifierar faktorer som främjar lärande. Erfarenhet av att arbeta motiverande samtal och frånvaroproblematik. Du behärskar svenska språket, muntligt och skriftlig, i formella och informella situationer.

  Anställningsvillkor

  Anställningsform: Tillsvidareanställning
  Omfattning: Heltid
  Varaktighet:
  Antal platser:

  Övrigt

  Tomelilla kommun har rökfri arbetstid. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Tomelilla kommun samarbetar med nätverket Tandemrekrytering Österlen. Mer information finns på www.tomelilla.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693). Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

  Ansökan

  Välkommen med din ansökan senast:

  2021-05-20

  Referensnummer:
  A1021007

  Sök jobbet   

  Frågor kring tjänsten

  Anna Strive
  Biträdande rektor
  0709-958495
  anna.strive@tomelilla.se
 • Tomelilla kommun söker sjuksköterskor till kväll- och nattbemanning!

  Publiceringsdatum: 2021-04-29
  Sista ansökningsdagen: 2021-05-23

  Läs mer Visa mindre

  På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid. Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun. Vi planerar för en utveckling av vår nattbemanning med start 2021-08-23, så att sjuksköterska och undersköterska ska kunna arbeta gemensamt. Vi behöver även sjuksköterska till kvällen, då vår nuvarande går i pension. Vi ser möjligheten att kombinera tjänstgöringen med kvällar och nätter. Verksamheten inom vård- och omsorg står inför stora utmaningar med ökade behov och den tekniska utvecklingen. Digitalisering ger oss andra och nya möjligheter för att verkställa uppdragen i verksamheten under hela dygnet. Nya sätt att verkställa tillsyn genom att använda tekniken med t e x tillsynskameror, läkemedelshantering, kommunikation och dokumentation via mobila verktyg är en del av de faktorer som påverkar förutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna.

  Arbetsuppgifter

  I vår nuvarande struktur arbetar vi profession per profession under natten. I den nya strukturen kommer vi arbeta i två patruller med en undersköterska och en sjuksköterska i vardera. Utveckling av arbetsuppgifter och rutiner pågår för närvarande. Vi tänker oss att man som sjuksköterska också ska fungera som arbetsledare för verksamhetens personal i tjänst. Under kvällstid är du ensam sjuksköterska i tjänst och bistår då hela kommunen. Hos oss är arbetsglädje och stolthet kärnan i vårt arbete och vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats med kompetenta och erfarna kollegor. Vi träffas i tvärprofessionella team på arbetsplatserna där vi tar tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter. Utifrån en god samverkan med externa aktörer kan vi tillsammans erbjuda våra patienter en trygg, säker och effektiv vård. Som sjuksköterska/distriktssköterska i Tomelilla kommun arbetar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Det här är ett arbete som ger dig möjligheten att göra skillnad för den enskilda patienten och för verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt med att ge våra invånare den bästa vården.

  Kvalifikationer

  Vi söker dig som har stort engagemang och god samarbetsförmåga. I uppdraget ingår att se möjligheter utifrån skiftande förutsättningar och du behöver därför vara såväl flexibel som lösningsfokuserad. Du är lyhörd och pedagogisk i uppdraget som handledare för omvårdnadspersonal. För anställning behöver du vara legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande med en vidareutbildning som distriktssköterska eller annan lämplig vidareutbildning, som exempelvis specialistsjuksköterska inom äldrevård. Det är också meriterande om du sedan tidigare har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård. Du har god förmåga att kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du ska vara nyfiken och positivt inställd till framtidens välfärdsteknik och digitala tjänster inom området. B-körkort för manuell växellåda är ett krav och att du är obehindrad i svenska språket i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Då du arbetar i hemmiljöer där hund och katt samt tobaksrök kan förekomma måste du kunna vistas i dessa miljöer. Ange önskad sysselsättningsgrad i din ansökan. Vi kommer löpande att bjuda in till intervjuer så vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Tillsättning av tjänsterna sker under förutsättning av erforderliga beslut.

  Anställningsvillkor

  Anställningsform: Tillsvidareanställning
  Omfattning: Heltid / deltid
  Varaktighet:
  Antal platser:

  Övrigt

  Tomelilla kommun har rökfri arbetstid. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Tomelilla kommun samarbetar med nätverket Tandemrekrytering Österlen. Mer information finns på www.tomelilla.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693). Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

  Ansökan

  Välkommen med din ansökan senast:

  2021-05-23

  Referensnummer:
  A1026220

  Sök jobbet   

  Frågor kring tjänsten

  Ann-Marie Johansson
  Enhetschef
  0417-18405
  ann-marie.johansson@tomelilla.se
 • Bygglovschef

  Publiceringsdatum: 2021-05-06
  Sista ansökningsdagen: 2021-05-30

  Läs mer Visa mindre

  På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid. Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun. Samhällsbyggnadsverksamheten hanterar område som exempelvis bygglov, våra bibliotek, badhus och skolkök, samtliga fastigheter som ägs av kommunen, underhåll av gator och parker och allt där emellan. Dina närmsta kollegor finns inom alla dessa områden. Som bygglovschef är du en del av ledningsgruppen på Samhällsbyggnadsverksamheten. Hos oss finns stödfunktioner och kollegor i andra verksamheter alltid nära till hands för råd i olika frågor. Medborgarna och näringslivet i Tomelilla växer både i personer som vill bygga nytt och renovera samt företag som vill etablera sig i kommunen. Tillsammans med kommunens vision och översiktsplan har du en möjlighet att skapa framtidens Tomelilla.

  Arbetsuppgifter

  Att arbeta för en ständigt utvecklad servicenivå till kommuninvånarna är en självklarhet för Tomelilla kommuns chefer. Med mod att gå in i förändring och förbättring, med mod att prova nya vägar och arbetssätt och med en hög grad av tillit leder cheferna sina medarbetare mot måluppfyllelse. Som chef i Tomelilla arbetar du utifrån vår ledarpolicy. Den kan du läsa i sin helhet här: https://www.tomelilla.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-tomelilla-kommun/ledarpolicy Som bygglovschef kommer du leda och coacha ett team bestående av handläggare, bygglovsinspektörer och mätingenjörer. Tillsammans med din personal kommer du även handlägga svårare eller mer strategiska bygglov. I Tomelilla är arbetet med digitalisering viktigt. I ditt uppdrag kommer du att leda arbetet med att digitalisera bygglovsenheten, exempelvis genom att digitalisera bygglovsarkivet.

  Kvalifikationer

  För en anställning behöver du ha tidigare chefserfarenhet med verksamhets- ekonomi- och personalansvar. Som ledare arbetar du med måluppfyllelse, du skapar värde, samspelar, leder dig själv och har en vilja att lyckas. Du har rättspatos, tålamod, driv och engagemang i ditt arbete. Du arbetar med en helhetssyn och samarbetar lätt med andra. Vidare behöver du ha en arkitekt högskoleexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Om du har chef- och ledarskapsutbildning, förändringledning eller arbetsmiljöutbildning ser vi det som meriterande. Även projektkunskap, nätverkserfarenhet och projekterade arkitektserfarenhet är meriterande. Rätt person för uppdraget har tidigare erfarenhet av offentlig verksamhet och politiskt styrd organisation. Som bygglovschef behöver du ha erfarenhet av bygglovshandläggning, inneha B-körkort samt röra dig obehindrat i svenska språket i tal och skrift. Om du tidigare har arbetat i systemen ByggR och Evolution, har erfarenhet av att driva digitalisering eller leda förändringsprocesser är det meriterande. Meriterande är också om du har juridisk kompetens, såsom PBL, MB och BBR. Hoppas vi har fångat ditt intresse, vi ser fram emot din ansökan!

  Anställningsvillkor

  Anställningsform: Tillsvidareanställning
  Omfattning: Heltid
  Varaktighet:
  Antal platser:

  Övrigt

  Tomelilla kommun har rökfri arbetstid. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693). Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

  Ansökan

  Välkommen med din ansökan senast:

  2021-05-30

  Referensnummer:
  A1026910

  Sök jobbet   

  Frågor kring tjänsten

  Niklas Sommelius
  Samhällsbyggnadschef
  0417-18134
  niklas.sommelius@tomelilla.se
 • Sommarvikarier till Vård och Omsorg i Tomelilla kommun!

  Publiceringsdatum: 2021-01-14
  Sista ansökningsdagen: 2021-05-31

  Läs mer Visa mindre

  På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid. Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.

  Arbetsuppgifter

  Nu söker vi dig som vill arbeta som sommarvikarie/timvikarie inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatrin i Tomelilla kommun. Ta chansen och var med och gör skillnad i våra brukares vardag! Inför sommaren 2021 söker vi flera medarbetare som är intresserade av att arbeta som vikarie på någon av våra enheter inom särskilt boende och hemtjänst. Vi ser gärna att du har utbildning och erfarenhet av yrket sedan tidigare. Som undersköterska/ vårdbiträde kommer du att möta många människor i olika situationer. Det är viktigt för oss att vi tillsammans ger bästa möjliga service. Vi söker även vikarier till LSS-verksamheterna och socialpsykiatrin. I uppdraget ingår att ge stöd och omvårdnad till brukarna i deras vardag. Du är en viktig del i att motivera och stimulera dem till en meningsfull fritid. Du har kontakt med anhöriga, företrädare och andra personer som har betydelse för brukaren.

  Kvalifikationer

  För att trivas i rollen hos oss är det viktigt att du har ett genuint intresse för vård och omsorgsarbete, att du tycker om att ta hand om andra människor och ge dem god service. Det är också viktigt att du som person är flexibel och har ett gott bemötande i ditt arbete. Arbetet förutsätter att du kan ta initiativ, har en god samarbetsförmåga och att du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Inom äldreomsorgen är utbildning inom vård och omsorg meriterande samt erfarenhet av liknande arbeten. Inom LSS och socialpsykiatrin är det meriterande med utbildning inom vård och omsorg eller barn och fritid, erfarenheter av liknande arbeten samt kunskap och erfarenhet av AKK och TAKK. Vi erbjuder dig: - Möjlighet att arbeta på flera olika enheter. - Ett självständigt, ansvarstagande och händelserikt arbete. - En möjlighet att få goda kunskaper och erfarenhet inom olika verksamheter. - Många nya kollegor med god kompetens och erfarenhet. För att arbeta som vikarie inom hemtjänsten krävs körkort för manuellt växlad bil. För att få arbeta inom Vård och Omsorg önskar vi ha ett utdrag från polisens belastningsregister. För att arbeta inom LSS är det enligt lag krav på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet Intervjuer kommer påbörjas i början av februari och rekrytering sker löpande fram till sommaren. En förutsättning för att du ska vara aktuell för arbete hos oss under sommaren är att du kan arbeta ca 3 dagar i snitt per vecka mellan juni - augusti.

  Anställningsvillkor

  Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  Omfattning: Heltid / deltid
  Varaktighet:
  Antal platser:

  Övrigt

  Tomelilla kommun har rökfri arbetstid. Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Tomelilla kommun samarbetar med nätverket Tandemrekrytering Österlen. Mer information finns på www.tomelilla.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693). Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

  Ansökan

  Välkommen med din ansökan senast:

  2021-05-31

  Referensnummer:
  A996249

  Sök jobbet   

  Frågor kring tjänsten

  Rikard Berndin
  HR-specialist
  0417 18205
  rikard.berndin@tomelilla.se