Upphandling och inköp

Lyssna

Kommunal upphandling

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling, LoU. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmateriel.

Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Upphandlingar som berör fler än en verksamhet sköts av den centrala upphandlingsfunktionen, i övriga fall görs upphandlingarna av den enskilda verksamheten.

Tomelilla kommun använder Visma Tendsign för elektronisk annonsering av upphandlingar.

Upphandlingar som annonseras nu finns under Visma TendSign där Tomelilla kommun publicerar upphandlingar. Klicka på länkarna till höger för att se våra pågående upphandlingar.

Direktupphandling

Från och med den 1 juli tillåts direktupphandlingar på upp till 534 890 kronor om de bygger på LOU-regelverket.

Nytt är också kravet på upphandlande myndigheter att anta riktlinjer för direktupphandling. Syftet med det kravet är att säkra tillämpningen av ett strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling – och då inte minst vid direktupphandling.

För upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor gäller numera dokumentationsplikt.

Mer information finns här på Upphandling24

Aktuell direktupphandling

Inga nyheter tillgängliga.

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se

Inköpssamordnare
Eva-Lena Persson
0417 - 183 01
inkop@remove-this.tomelilla.se

Inköpscontroller
Petra Alm
0417-183 03
inkop@remove-this.tomelilla.se

Upphandlare
Fredrik Gunnarsson
0417-183 14
inkop@remove-this.tomelilla.se

Upphandlingsstöd

Konkurrensverkets upphandlingsstöd
-praktisk vägledning i upphandlingsdjungeln

Var med och vinn de offentliga upphandlingarna.
Almega, har startat en podcast som handlar om offentlig upphandling ur ett leverantörsperspektiv. Detta betyder att fokus ligger på hur man ska göra för att öka sin möjlighet att vinna offentliga upphandlingar. Lyssna på podden här.