Mark och lokaler

Lyssna

Tomelilla kommun välkomnar nystart och nyetableringar av företag i kommunen

Vår strävan är att i möjligaste mån underlätta hanteringen, t ex i samband med bygglov, för att göra processen så effektiv och smidig som möjligt.

Lediga tomter för verksamheter

Lediga lokaler för verksamheter

Etablera och utveckla ditt företag i vår kommun

Vi arbetar för att du som företagare på ett smidigt sätt ska kunna hitta den mark eller lokal du söker.