Företag, stöd och rådgivning

Lyssna

Företagarfrukostar, nätverksträffar och företagsbesök

Det lokala näringslivet är en förutsättning för ett starkt och levande samhälle. Tomelilla kommuns ambition är att skapa bästa möjliga förutsättningar för både nyetableringar och befintliga företag.

Vi har idag ca 2000 registrerade företag inom en rad områden men främst inom jordbruk, turism, handel och bygg. Dessutom finns det många aktiva föreningar och byalag som tillsammans med entreprenörer och eldsjälar utgör motorn i vår kommun.

Grunden och förutsättningen för ett gott företagsklimat bygger på ett nära samarbete och en öppen dialog mellan kommun och entreprenörer, byalag och föreningar. Detta sker bland annat genom företagsbesök, frukostmöten och nätverksträffar.

Kommande Företagarmöten:
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så får du löpande information kring bland annat företagsmöten.

Nätverksträffar:

Varje onsdag kl 7.30 - Villmer, kvinnligt nätverk - mer info av susanna@remove-this.tactica.org

Näringslivsplan

Planen syftar till att förbättra och utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunförvaltningen. Ett bra samarbete mellan förvaltning och näringsliv ger bättre förutsättningar att driva företag fram- gångsrikt i Tomelilla kommun. Ett starkt näringsliv ger en ökad tillväxt, en god arbetsmarknad och en attraktiv kommun.

Här kan du läsa näringslivsplanen.

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se

Näringslivsstrateg
Daniel Jonsgården
0417-181 08
daniel.jonsgarden@remove-this.tomelilla.se

Tomelilla kommuns företagslots

Frukostträffar under 2018

26 februari

27 mars

30 april

28 maj

25 juni

24 september

29 oktober

26 november