Arbetsmarknad

Lyssna

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten arbetar primärt med medborgare som behöver stöd från samhället när det gäller arbete, försörjning och studier.

Uppdraget genomförs i nära samverkan mellan andra verksamheter, som IFO (Individ och familjeomsorg) och skolan men även med externa myndigheter.

Arbetsmarknadsenheten ansvarar bland annat för:


Arbetsmarknaden i kommunen

Tomelilla kommun, på Österlen i Skåne, har ca 13 000 invånare. Vi är en del av den expansiva Öresundsregionen och är en kommun med landsbygdskänsla men ändå nära större städer och kontinenten.

Tomelilla kommun

Tomelilla kommun har 900 anställda och en verksamhet som genomsyras av helhetstänkande, resultatfokus, tillit, öppenhet, glädje och humor som värdegrund.

Privata företag

Tomelilla är rikt på företagare med ca 2 000 registrerade företag. Jordbruk, turism, handel och bygg är de dominerande näringarna.

Våra större företag är:

Österlenmejerier, Bo Ohlsson, Ingelsta Kalkon, Lindsténs Elektriska, Erikssons Åkeri, Bollerups Lantbruksinstitut, Swegon, Presona, Michelsens Bil och Otto Olssons Bil.

Kontakta oss

Enhetschef
Ann-Sofie Wedberg
0417-183 04
ann-sofie.wedberg@remove-this.tomelilla.se

Studie- och yrkesvägledare
Malin Fogelberg 

0417-180 00
malin.fogelberg@remove-this.tomelilla.se

Facebook: Syv Malin Fogelberg
Snapchat:
syvmalin

Arbetsmarknadshandledare
Martin Jacobsson
0417-183 52
martin.jacobsson@remove-this.tomelilla.se

Arbetsledare
Henrik Andersson
0417-180 40
Henrik.Andersson@remove-this.tomelilla.se

Arbetsmarknadscoach
Anna Hellborg
0417-183 51
Anna.hellborg@remove-this.tomelilla.se