Ledsagare

Lyssna

Vill du bli ledsagare?

Är du intresserad av människor och att göra något meningsfullt tillsammans med en person som har andra förutsättningar än du?
Då är kanske ledsagaruppdraget något för dig.

Vad är ledsagarservice?

Ledsagarservice är en insats som en person med funktionshinder kan bli beviljad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet med ledsagarservice är att underlätta för personer med funktionshinder att delta i samhällslivet, samt att möjliggöra för medverkan i olika sociala och kulturella sammanhang.

Vad innebär uppdraget?

En ledsagares uppgift är att möjliggöra för personen med funktionshinder att aktivt delta i samhällslivet, samt att bryta isolering och ges tillfälle till gemenskap och social kontakt med andra människor. Ledsagningens innehåll och utformning anpassas till personens förutsättningar, intressen och behov. Personen med funktionshinder får ett beslut om ett visst antal timmar med ledsagarservice per månad. Timmarna kan sedan användas antingen en fast dag varje vecka för en speciell aktivitet eller vid olika dagar och tidpunkter och för olika aktiviteter.

Är du intresserad?
Fyll då i anmälan här.

Kontakta oss

LSS-handläggare
Personer upp till 25 år

Maria Magnusson
0417-18082
maria.magnusson@remove-this.tomelilla.se

LSS-handläggare
Personer över 25 år

Susanne Jönsson
0417-18043
susanne.jonsson@remove-this.tomelilla.se

Telefontid:
Måndag-fredag 08.30-10.00