Förmåner

Lyssna

Förmåner man har som anställd av kommunen

Friskvårdsklippet

Samtliga tillsvidareanställda får 750:- per halvår i friskvårdsbidrag. Övriga får i proportion till sin anställningstid. Detta kan utnyttjas genom kommunens samarbete med Previa som tillhandahåller en portal där kommunens anställda oberoende av ort har möjlighet att beställa friskvårdsaktiviteter som är godkända av Skatteverket.

Semester

31 dagar om du är 40-49 år
32 dagar om du är 50 år eller äldre

Föräldraledighet

Vi ger föräldrapenningtillägg motsvarande 10% av lönebortfallet i sammanlagt 150 dagar per födsel, och föräldralön (motsvarande skillnaden mellan 77,6% av lönebortfallet och högsta belopp för föräldrapenning) under högst 270 dagar per födsel.

Förlängd möjlighet att förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel fram tills barnet fyller 12 år, istället för 8 år enligt föräldraledighetslagen.

Enskilda angelägenheter

Vid enskilda angelägenheter av synnerliga skäl som anhörigs svårare sjukdom, bortgång, begravning samt bouppteckning ges ledighet med lön under högst 10 arbetsdagar per år.

Läkarbesök

Akuta läkarbesök/sjukhusbesök/vårdcentral kan ske på arbetstid med bibehållen lön.

Blodgivning

Blodgivning får ske på arbetstid med bibehållen lön.

Prova annan anställning

Möjlighet till ledighet för att pröva annan anställning.

Stipendium

Möjlighet att få stipendium för fritidsstudier med max 2000 kr/termin.

Årsarbetstid

Flexibel arbetstid och distansarbete tillämpas på de arbetsplatser där verksamhetens behov tillåter det.