Arbeta hos oss - lediga jobb

Lyssna

Intresseanmälan

Intresseanmälan ledsagare

Intresseanmälan kontaktperson

En bra arbetsplats

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla våra anställda känner att arbetsplatsen präglas av ömsesidig respekt. På vår arbetsplats har alla lika värde och arbetsplatsen ska kännas trygg.

För att möta framtida utmaningar satsar vi på ständigt förbättring och kompetensutveckling för våra anställda för att möta nya krav.
Vi är en arbetsplats där du möts av tillit och vi förutsätter ditt engagemang och önskan till delaktighet.

Vi är en arbetsgivare som fokuserar på gott arbetsklimat, ökad frisknärvaro och vill arbeta med att främja jämställdhet och mångfald.

Tomelilla kommunförvaltning ska vara arbetsplatsen med en atmosfär som ger livslust och som genomsyras av stolthet för sitt arbete och sin arbetsplats.

Tandemrekrytering Österlen

Ett samarbete mellan privata och offentliga arbetsgivare med syfte att underlätta för och attrahera medflyttande till Österlen.
Läs mer om tandemrekrytering