Tomelilla är kommunens största tätort med cirka 7100 invånare. Tomelilla är beläget i den sydvästra delen av kommunen där väg 19, som går mellan Ystad och Kristianstad, korsar väg 11, som går mellan Sjöbo och Simrishamn.

Här finns en mängd verksamheter, kommunal service som skolor, konsthall, bibliotek och enskilda företag samt affärer. Bo Ohlsson klingar bekant i de flesta öron och det är här i Tomelilla det ligger. Ett populärt sommarresemål är Tosselilla som ligger i utkanten av orten.

De äldre delarna av Tomelilla har präglats av järnvägens framväxt. Det var en tid då samhället expanderade kraftigt.

 

Ledigt i Tomelilla

På kartan kan du se var tomterna ligger och hur stora de är.
- Gröntonade ytor innebär att tomten är ledig.
- Gultonade ytor innebär att tomten är reserverad.

Karlsborg, Etapp 3
Detaljplanelagd mark för bostäder. Kontakta kommunen för mer information.