I korsningen mellan två gamla huvudvägar, Kristianstad - Ystad och Malmö - Simrishamn, ligger Skåne Tranås, en av Tomelilla kommuns charmigaste byar.

Här finns den välkända Daniel Berlins krog, erkänd som ett av Sveriges Bästa Bord. Hovleverantören Rosenhagens Plantskolor är ett vallfärdsmål för trädgårdsintresserade.

I byn har Österlenchoklad sin butik med egen choklad- och marängtillverkning av hög kvalitet. Här har också ÖsterlenAkademien sitt säte. Den verkar för att främja kunskap och bildning inom frågor som rör människors hälsa och leverne..

Mitt i byns centrum ligger det stora vandrarhemmet med idrottsanläggning och konferens- och festlokaler.

Ledigt i Skåne-Tranås

- Gröntonade ytor innebär att tomten är ledig.
- Gultonade ytor innebär att tomten är reserverad.

 

Norrevångsvägen
Detaljplanelagd mark för bostäder.

Tranesvägen
Detaljplanelagd mark för bostäder.