Lättläst information

Här kan du få reda på
vad kommunen gör 
och vad du kan få för hjälp 
och information.

Klicka på flikarna längre ner
för att läsa mer om ett ämne.

Du kan även ringa till kommunen
om du vill veta mer om något.

Vi finns på telefonnummer 0417-180 00.

Utbildning och barnomsorg

Här hittar du information 
om förskola och skola.
Du kan även läsa mer om hur
du anmäler dig till en klass 
eller ett gymnasieprogram. 

Förskola

Förskolan tar hand om barn
som inte börjat skolan ännu
medan deras föräldrar
jobbar eller studerar. 

I Tomelilla kommun 
finns det elva förskolor.

Ansökan om förskoleplats

Om du vill ansöka om 
förskoleplats till ditt barn 
måste du göra det senast tre
månader innan du behöver platsen. 

Nästan alla får en plats 
på den förskola som de har önskat.

Grundskola

Alla barn mellan 7 och 16 år
måste gå i grundskola. 
Grundskola innebär klass 1 till 9. 

I Tomelilla kommun 
finns sex kommunala grundskolor 
och 1 fristående skola.

Bygga, bo och miljö

Kommunen har hand om
och lägger upp en plan för
hur staden, byarna, naturen 
och miljön ska se ut.

När kommunen bygger måste
de ta hänsyn till vissa lagar och 
människors åsikter.

Bostad

Om du letar bostad
kan du ta kontakt med 
kommunens fastighetsbolag 
Österlenhem.

Det finns även en hel del 
andra privata hyresvärdar 
eller mäklare som du kan 
vända dig till.

Bygga själv

Du kan även 
bygga ditt eget hus. 

Om du ska bygga nytt 
eller bygga till måste du 
ansöka om tillstånd, 
ett så kallat bygglov. 

Du ska skicka in beskrivningar,
ritningar och andra uppgifter 
som visar vad du har tänkt göra. 

Vatten och avlopp

Kommunen har fem 
vattenverk som försörjer 
invånarna med vatten.
Avloppsvattnet tas om 
hand av ett reningsverk.

Vissa invånare har egen 
brunn och eget avlopp. 
Det kallas för enskilt vatten 
och enskilt avlopp. 

Om du har frågor om
enskilt vatten och enskilt 
avlopp ska du ta kontakt 
med Miljöförbundet.

De har telefonnummer: 0417-57 35 00.

Sophantering

ÖKRAB är Simrishamn 
och Tomelilla kommuns 
gemensamma bolag som 
har hand om avfall.

Om dina sopor inte har
blivit hämtade ska du 
ringa till dem.

De har telefonnummer 0414-285 70.

Socialtjänsten

Socialtjänsten hjälper barn, 
ungdomar och föräldrar 
som har det svårt eller far illa.

De kan även hjälpa till om
man behöver pengar eller 
hjälp att lägga upp en budget.

Människor som dricker 
för mycket alkohol 
kan också få stöd och råd.

Sjukvård och äldreomsorg

Vårdcentralen

Om du blir sjuk kan
du ta kontakt med
vårdcentralen. 

De kan ge råd, ta emot 
besök, ta prover och 
skriva ut recept 
på medicin.

Hemtjänst

Hemtjänst kan du få 
om du har svårt att 
röra dig i hemmet
eller att göra vardagliga sysslor.

Då får du hembesök och hjälp,
så att du fortfarande kan 
bo kvar i din bostad.

Hemsjukvård

Du kan få en sköterska 
som kommer hem till dig
om du har en sjukdom 
eller ett funktionshinder 
som gör det svårt för dig 
att röra dig och ta dig 
till din vårdcentral. 

Boende

Boenden är till för personer 
som behöver omsorg och tillsyn 
dygnet runt.

Det kan vara så att de har 
en sjukdom som gör att 
de inte kan klara sig själva.

Invandring och integration

Som nyanländ flykting 
ska du först prata 
med Migrationsverket.  

Om du får stanna i Sverige 
hjälper de dig sedan
att söka arbete.

Som flykting kan du även 
få hjälp av kommunen, 
och information om hur
det svenska samhället fungerar. 

Exempelvis kan du få råd 
om hur du börjar studera, 
hur du söker bostad 
eller sjukvård.

Du får även utbildning 
i hur man pratar svenska 
för att du lättare ska 
kunna få ett jobb 
och tjäna egna pengar.

Om Tomelilla kommun

Tomelilla kommun är en av 
290 kommuner i Sverige.
Det bor cirka 13 000 personer
i kommunen.

De största byarna är 
Brösarp, Smedstorp, 
Onslunda, Spjutstorp, 
Skåne Tranås, Lunnarp 
och den största orten 
som är Tomelilla.

Tomelilla kommun har 
omkring 820 anställda som
ser till att det som politikerna 
bestämt blir gjort.

Politiken i Tomelilla

Alla invånare som fyllt 18 år
får välja kommunpolitiker 
vart fjärde år. 
Det kallas allmänna val. 

Det är de politiker som sedan
ska bestämma om sådant 
som är viktigt för alla 
som bor i kommunen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 
kan man säga är
kommunens "riksdag".

När vi röstar i valen 
får det parti som får flest
röster även flest politiker 
i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige är 
de som bestämmer i
alla viktiga frågor. 

Till exempel hur mycket
skatt vi ska betala och 
hur mycket pengar vi 
ska satsa på olika saker. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
kan man kalla 
kommunens "regering".

De tar reda på fakta
om olika frågor och ger råd
till kommunfullmäktige om
om hur de bör besluta om saker.

Därefter ser de till att
besluten blir verklighet. 
För att göra det har kommunstyrelsen
tjänstemän till sin hjälp.

Tjänstemän kallas
de som arbetar i 
kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen ska även 
se över arbetet som 
kommunens företag 
och nämnder gör.

Nämnder

Nämnder och utskott är
grupper av politiker som
har ansvar för olika områden, 
till exempel skola eller vård.

Politikerna i nämnden 
ska bestämma saker 
som rör just deras område, 
men det är fortfarande
tjänstemännen som utför 
det som det tas beslut om.

De olika nämnderna och utskotten 
i Tomelilla kommun är:

  • Familjenämnden för skola och social omsorg
  • Vård och omsorgsnämnden
  • Byggnadsnämnden
  • Kultur och fritidsutskottet.

Påverka kommunen

Har du idéer om vad 
kommunen kan göra 
för att Tomelilla kommun 
ska bli bättre att bo i?

Eller vill du klaga på 
någonting du tycker är dåligt?

Medborgarinitiativ

Alla som bor i 
Tomelilla kommun 
kan lämna in ett
medborgarinitiativ. 
Det är ett förslag eller
en idé du har som 
du tycker är bra.

Om du lämnar in ett förslag 
kommer politiker i kommunen 
att läsa det och bedöma 
om det går att genomföra.

Synpunkter och klagomål

Vill du klaga på någonting 
i kommunen eller bara lämna 
synpunkter på det vi gör?

I så fall kan du göra det 
direkt från datorn 
i ett särskilt formulär.

Näringsliv och arbete

I Tomelilla finns det 1 890 företag. 
De allra flesta företagen 
är inom jordbruk, turism, 
handel eller bygg.

När du själv villa starta 
ett företag behöver du 
ibland ta kontakt med 
kommunen eftersom 
det är många lagar 
och regler som bör följas
och som man måste ha koll på.

Letar du jobb och vill 
jobba på kommunen?

Trafik och infrastruktur

Kommunen ska se till att det är
lätt att ta sig fram, vare sig man 
väljer att cykla, gå, åka bil, buss eller tåg.

De kan till exempel bestämma om 
man ska bygga ut cykelvägar.
De lagar även vägar och röjer snö 
från vägarna när det är vinter.

Det kan också handla om att se till
att gatubelysningen fungerar och
ta bort buskar som skymmer sikt.

Ser du något som inte fungerar
som det ska, kan du felanmäla det till oss.

Natur 

Det finns mycket att hitta
på i Tomelilla, både för 
barn och vuxna. 

Om du gillar att promenera så 
finns det till exempel väldigt
fin natur i kommunen.

Kultur

I Tomelilla kan du bland annat
gå på konstutställningar, föreläsningar, 
teater och annat kul.

Om du gillar att läsa och vill
låna en bok, så finns det
bibliotek i Onslunda,
Smedstorp och Brösarp.

På Kulturhuset i Tomelilla 
finns Turistbyrån. 
Här kan du få information 
när du är på besök eller på 
semester på Österlen.

Fritidsgården Soffta

Fritidsgården Soffta är ett ställe 
där ungdomar kan umgås tillsammans. 
Det går bra att bara komma hit 
och snacka och titta på film.

Du kan även spela biljard, 
tv-spel, schack eller pingis.
Fritidsgården anordnar även 
till exempel konserter, 
diskussionsgrupper och temakvällar.

Bad och simskola

I februari år 2016 öppnas
nöjesbadet Österlenbadet.
På somrarna håller även
friluftsbaden öppna. Dessa är:

  • Välabadet
  • Eljarödsbadet
  • Spjutstorpsbadet
  • Smedstorpsbadet

På somrarna har 
friluftsbaden simskola.
Simskolan är till först och
främst för 6- och 7-åringar.