Piano

Pianots möjligheter är nästan obegränsade.

Man kan uttrycka sig i en mängd olika musikstilar, från klassisk musik till pop, rock och jazz. Pianots rika omfång och stora dynamiska register gör att man kan spela högt och lågt, starkt och svagt. Som nybörjare lär du dig grundläggande teknik på pianot och att spela efter noter, ackordanalys och på gehör. Du får spela musik i olika stilar och får ofta vara med och välja stycken och låtar tillsammans med din lärare. Vi har pianolektioner för nybörjare, men även för mer avancerade elever. Under läsåret erbjuds du att medverka i en konsert eller uppspel i annan form. 

  • Du kan få undervisning i piano från åk 2.