Vill du spela ett instrument eller sjunga finns det mycket att välja på. Du kan både spela ensam och/ eller ingå i en grupp och upptäcka glädjen att spela tillsammans. Tycker du om att sjunga kan du välja mellan solosång, sångensemble och/eller kör. Varje termin anordnar vi flertalet konserter där du som elev i Kulturskolan erbjuds att medverka.

Upplev gemenskapen i körsång. Det är fantastiskt att sjunga tillsammans. I Kulturskolans olika körer får du träna rösten på ett roligt och lekfullt sätt tillsammans med andra.

Barnkör

Från förskoleklass

Tycker du om att sjunga? Tycker du om att röra dig till musik? Tycker du om att hitta på egna låtar? Välkomna till barnkören där vi sjunger sånger som svänger! På ett lekfullt sätt jobbar vi med sång, rörelse och komposition. Vi sjunger en blandad kompott av alltifrån välkända barnvisor, afrikanska folkvisor till aktuella nutida hits.

Sångensemble

Från åk 4

Tycker du om att sjunga? Att sjunga tillsammans kan vara både inspirerande och roligt. Vi sjunger låtar som vi gemensamt väljer men målet är att få ihop till en repertoar som är varierande i stilarna pop, rock, soul, visa och folkmusik. Fördelen med att sjunga i grupp är att vi tillsammans kan träna gehöret och med det lära sig sjunga i stämmor. 

Sångensemble tonår

Från åk 7

Tycker du om att sjunga men föredrar att göra det tillsammans med andra? Du får både individuell coachning och gruppundervisning. För att du på bästa sätt ska kunna lära känna din röst och utveckla den jobbar vi med grundläggande andnings- och sångteknik. Här jobbar vi också med stämsång lika väl som ni får chans att sjunga solo. Ca 6-8 elever. 

Danskör

Förskoleklass - åk 2.

En kör som dansar? Dansare som sjunger? Vill du både sjunga och dansa och kan inte välja? Kom med i Onslundas Danskör! 

I arbetet med att göra Kulturskolan mer tillgänglig och jämlik har Tomelilla Kulturskola har fått ekonomiskt stöd från Kulturrådet. Danskör i Onslunda erbjuds därför kostnadsfritt även under vårterminen 2020.

Älskar du att sjunga? Med rösten har vi en unik förmåga att uttrycka oss i ord och ton samtidigt. Känslor och stämningar får utrymme. Utveckla din sångröst, musikalitet och ditt personliga uttryck i solosång. Vi vill skapa sångglädje och ge dig en bra röstträning i blandade stilar: pop, rock, soul, visa, jazz, musikal och klassiskt.

Från årskurs 7

Du som elev har möjlighet att hyra instrument av kulturskolan för din musikundervisning.

Så här gör du

När du anmäler dig till Kulturskolan för att spela ett instrument, anger du i din ansökan om du vill hyra ett instrument. Det går också bra att kontakta Kulturskolan i efterhand om du önskar hyra ett instrument även om du inte angav detta i din ansökan. För mer information gällande hyra av instrument, kontakta din instrumentlärare.

Vad kostar det att hyra ett instrument?

Kostnad för att hyra ett instrument är 325 kronor per termin. Syskonrabatt gäller ej. Avgiften betalas för hela terminen även om eleven uteblir från sina lektioner eller slutar mitt i en termin.

Vilka instrument kan man hyra?

Vi hyr ut samtliga instrument som vi erbjuder i undervisning förutom elbas, trummor och piano.

Hur länge kan jag hyra ett instrument?

Hyrestiden begränsas till två år men kan förlängas om det finns lediga instrument.

Måste jag lämna tillbaka instrumentet under lovet?

Nej det behöver du inte. 

Måste jag anmäla att jag skall lämna tillbaka instrumentet/eller fortsätta hyra?

Så länge instrumentet inte lämnats tillbaka förutsätter vi att ni vill hyra det.

Jag har skyddad identitet – kan jag hyra ändå?

Ja. Kontakta Kulturskolan så hjälper vi dig!

Regler och avtal

När du hyr ett instrument skriver du under ett avtal som innehåller regler du måste följa.

  • Du som använder instrumentet ska ta hand om och vårda instrumentet väl. Du får inte heller låna ut instrumentet till någon annan.
  • Om lånat instrument skadas eller förloras är låntagaren skyldig att ersätta kostnader för reparation eller inköp av likvärdigt instrument. Vanlig hemförsäkring gäller ej hyrinstrument. Allriskförsäkring rekommenderas. Reparation skall ske genom Kulturskolans försorg.

Är du över eller under 18 år?

Är du över 18 år skriver du själv under hyresavtalet. Det innebär att du har hela ansvaret för instrumentet och måste följa de regler som finns i avtalet. Du som är under 18 år måste ha en vuxen som skriver under avtalet. Den vuxna personen blir då hyrestagare av instrumentet och har också det ekonomiska ansvaret.

Du som har skrivit under avtalet

Du som är hyrestagare av instrumentet (du som har skrivit under avtalet) har det ekonomiska ansvaret för instrumentet. Det innebär att det är du som betalar hyran och det är också du som blir ersättningsskyldig om instrumentet skadas eller tappas bort. Det är även du som måste hämta ut och lämna tillbaka instrumentet. Hyr du instrumentet åt ditt barn eller annan minderårig, måste du se till att barnet tar hand om instrumentet på ett bra sätt.

 

Musikinstrument