Sten Malmquist stipendiat år 2023; Magdalena Kleszynska

 

Den 23 augusti 2022 beslutade kultur- och fritidsnämnden att tilldela konstnären Magdalena Kleszynska från Polen, Sten Malmqvist stipendium. Hon blir därmed 2023 års artist in residence i Tomelilla kommun.

Under ca 6 veckors tid under våren 2023 kommer Magdalena Kleszynska att bo och verka i Tomelilla.

Till 2023 års Artist in residence-utlysning inkom cirka 65 ansökningar från flera delar av världen. Urvalet har gjorts med hänsyn till konstnärlig kvalitet men stor vikt har också lagts på projektbeskrivningen, samt konstnärens plan för allmänhetens interaktion.

I sitt konstnärskap undersöker Magdalena Kleszynska föremål som har en koppling till det förflutna. Genom att synliggöra våra rötter sätter hon samtidens människor i dialog med människor som en gång levat.

Magdalena Kleszynskas plan för sin vistelse i Tomelilla innefattar ett avstamp i den lokala historien. Vistelsens första skede består i ett studium av bygdens museala samlingar. 

I ett andra skede kommer Kleszynska att upprätta en ateljé i Tomelilla till vilken allmänheten bjuds in att presentera sina viktigaste vardagsföremål och delge anekdoter kring dem. Genom att använda sig av en konstnärlig undersökande metod möjliggörs nya tolkningar av bygdens historia och stor interaktion med Tomelillas medborgare är att vänta då historiska föremål väcker intresse. Hela projektet, hennes eget grävande arbete och Tomelillas medborgares bidrag, kommer sedan att sammanställas och presenteras i en utställning i Tomelilla konsthall


Sten Malmquists stipendium

2017 inrättades Sten Malmquist stipendiet för artist in residence i Tomelilla med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015.

Sten Malmquist föddes i Malmö 1920 endast något år gammal flyttade han tillsammans med sin familj till Tomelilla där fadern fått arbete som kamrer på Jästfabriken. Efter realexamen och anställning som bankkontorist lämnade Malmquist Tomelilla för att påbörja en mer än 40 år lång anställning vid Trelleborg AB, gummifabrik.

Han avslutade sin karriär som finansdirektör vid samma företag 1984 och bosatte sig i England.

Intresset för konst väcktes i hans ungdom genom vänskapen med Truls Andrén, vars fader var en välkänd välgörare för unga konstnärer i trakten. Han valde vid sin bortgång år 2015 att testamentera 100 000 pund till Tomelilla konsthall.

Genom stipendiet till hans ära vill Tomelilla kommun hedra hans minne. Tomelilla kommun ska i samband med stipendieutdelningen nedlägga blommor på Sten Malmquist familjegrav.


Följande ingår i Stipendiefonden:

Stipendium för residens under 4-6 veckor.

Resa: Resa tur och retur i ekonomiklass till residencensorten vid ett tillfälle.

Färdmedel på plats: Kollektivtrafik samt cykel.

Boende: B&B standard, enkelrum (rökfritt), (ej möjlighet att medtaga partner, barn eller husdjur).

Resurser: Tillgång till arbetsrum/ateljé, wifi, bibliotek, kulturhus.

Produktionskostnad: Enligt överenskommelse.

Språk: Arbetsspråk svenska och engelska.

Kriterier för stipendiet

Stipendiet är öppet för konstnärer som verkar på den professionella konstscenen och syftar till konstnärligt arbete med koppling till den geografiska platsen.

De som kan söka är konstnärer med annan nationalitet än svensk, och som i huvudsak är verksamma utanför Sverige.

Konstnärer som kan söka skall arbeta inom följande discipliner bildkonst, skulptur, textil, film, video, installation eller performance.

Konstnären skall vara öppen för interaktion med kommunens invånare och det lokala konstlivet. Workshops, föreläsningar och publikt deltagande utgör aktiviteter som stipendiaten bör kunna erbjuda under residencetiden.

Stipendiet kan endast erhållas en gång av en och samma konstnär eller konstnärsgrupp.

Residencetiden är 4–6 veckor.

Konstnären ansvarar för

  • Arbeta utifrån platsen Tomelilla och sydöstra Skåne.
  • Konstnären skall befinna sig och arbeta på platsen under residencetiden.
  • Person - och egendomsförsäkring.
  • Visum. Giltigt visum för perioden.
  • Måltider.
  • Interagera med medborgarna under residencetiden.
  • Presentera det konstnärliga arbetet offentligt.
  • Konstnären får inte åtaga sig andra uppdrag under residencevistelsen utan överenskommelse med institutionen.
  • Vi ser gärna att kontakt mellan konstnär och konstinstitution upprätthålls efter recidenceperiodens slut.

Så här ansöker du

Residenceperiod: våren alternativt hösten 2023.

Digital ansökan öppen: 2022-02-01 till 2022-04-30.

Ansökan ska innehålla:

• Biografi/CV.

• Dokumenterad erfarenhet av konstprojekt, utställningar (separat/grupp) m.m.

• En projektbeskrivning av det projekt som du avser att arbeta med under din residencetid.

Urvalsprocess

Urval av verksamhetschef, enhetschef och intendent. Besluta fattas av kultur- och fritidsnämnden Tomelilla kommun.

Organisation: Stipendiet hanteras av Tomelilla konsthall.

Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.

Om du upplever problem med att ansöka via nedan formulär kan du i stället skicka din ansökan via e-post till konsthallen@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Michael Whelan 2022

Michael Whelan är en etablerad konstnär och fotograf som rör sig i gränslandet mellan det narrativa och det dokumentära. Genom ett flertal fotoprojekt har han satt fokus på det sociala samspelet människor emellan samt relationen mellan människa och miljö och skapat verk som bland annat lyfter människans villkor i det moderna samhället.

Whelan genomförde sin vistelse i Tomelilla från april till juni 2022.

Miriam Vergara 2019

Tomelilla konsthall tog under våren 2018 emot över 140 ansökningar från konstnärer från 32 länder. Den 12 juni beslutade Kultur- och fritidsnämnden att den amerikanska textilkonstnären Miriam Vergara blir Sten Malmquist stipendiat år 2019.

Miriam Vergara presenterar i ansökan en strukturerad projektidé och tidsplan som innefattar många olika samarbeten och samverkansformer med lokalbefolkning, företag och konstnärer. Temat för hennes konstnärliga undersökande utgår från en frågeställning kring förändringar i den lokala naturen. Ortsbefolkningens minnen och tankar kring sin närmiljö utgör stomme för det konstverk som Miriam Vergara kommer att skapa på platsen och presentera för allmänheten.

Miriam Vergara verkade i Tomelilla under maj–juni 2019.

 

Statuter för Sten Malmquists stipendium

2017 inrättas stipendiet med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015. 

Stipendiet syftar till att skapa möjligheter för konstnärer att arbeta på och utifrån platsen Tomelilla. Stipendiet är ett Artist in Residence stipendium. Genom att erbjuda konstnärer möjlighet att arbeta på orten skapas möjligheter till interaktion mellan det lokala och det internationella konstlivet. Denna interaktion bidrar till utvecklingen av konstlivet i Sydöstra Skåne och medför ett rikare konst- och kulturliv i regionen.

Stipendiet banar väg för och stimulerar till ett erfarenhetsutbyte mellan olika professioner.

Konstnärerna som bereds möjlighet till detta stipendium arbetar inom den breda sfären för olika konstgenrer såsom bildkonst, skulptur, textil, film, video, installation och performance. Stipendiaten bör vara öppen för interaktion med kommunens invånare samt ungdomars medverkan i konstprojekt. Workshops, föreläsningar och publikt deltagande utgör aktiviteter som stipendiaten bör kunna erbjuda under Residence tiden.

Stipendiet är sökbart för de konstnärer som uppfyller fastställda kriterier.

§1. Stipendiet delas ut vartannat år med start 2019.

§2. Stipendiet kan erhållas endast en gång av en och samma konstnär eller konstnärsgrupp.

§3. Stipendiet består av en fast stipendiesumma och förvaltas av kultur- och fritidsnämnden. Stipendiesumman beslutas i samband med urvalet.

§4. Stipendiet består av resa, boende och uppehälle.

§5. Produktionskostnad utgår enligt överenskommelse.

§6. Stipendiet utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från ­verksamhetschef, enhetschef och intendent från Tomelilla konsthall.

§7. Stipendiet utdelas av kultur- och fritidsnämnden i samband med konstnärens vistelse i Tomelilla.

Sten Malmquist 1920–2015

Sten Malmquist levde under åren 1920–2015. Han var född i Malmö men flyttade sedermera till Tomelilla som 1-åring. Hans far (Olof Malmquist) fick anställning som kamrer vid Tomelilla jästfabrik. Familjen bodde i andra huset på höger sida på Adelsbergsvägen i ett av de sk. Tre visemän husen. Detta var hus som uppfördes och var avsedda för jästfabrikens tjänstemän. Familjen bestod av fadern Olof Gustaf Fritjof Karl Malmqvist, modern Gertrud, Viktoria, Charlotta f. Åkesson samt systern Ulla Viktoria Gertrud (avliden Omander). Fadern var för övrigt en duktig roddare i Malmö roddklubb och var med och vann Nordiska mästerskapspokalen samt Langebropokalen år 1915.

Malmqvist växte upp och avlade realexamen i Tomelilla. Under uppväxten och skoltiden umgicks han bland annat med Truls Andrén vars far Yngve Andrén var järnhandlare i kommunen men också känd som mecenat för många yngre konstnärer. I det Andrénska hemmet grundlades Malmqvists konstintresse. Sin första anställning fick han som banktjänsteman på en bank i Tomelilla. 1943 flyttade Malmqvist till Trelleborg då han fick anställning på Trelleborgs Gummifabrik AB. Han avancerade inom koncernen och arbetet förde honom till nya bostadsorter som Stockholm och därefter Basel. Innan han lämnade Sverige så träffade han sin blivande hustru Gladys (Pat). Karriären avslutades som finansdirektör 1984 på företagets Londonkontor.

När paret Malmqvist flyttat till England, vilket var Gladys hemland, och bosatt sig i London skaffade sig paret ett litet sommarhus i Sandbanks på Englands sydkust. Sedermera blev Sandbank även deras permanenta bostadsort och här kom Malmqvist att tillbringa återstoden av sitt liv. Hans fru avled i sjukdom (cancer) 1999.

På sin ålders höst ägnade sig Malmqvist mycket åt sin stora hobby, amatörradio. Han var medlem i amatörradion Poole Radio Society där han fick använda sina goda kunskaper i att kommunicera via morse. Innan han hade en permanent radioantenn monterad på sitt hus syntes han ofta längs kusten parkerad med sin Renault som hade antenn på taket. Vid havet fanns alltid bäst mottagning därför hade också amatörradion sina träffar på det anrika hotellet The Haven som ligger alldeles vid kusten. Genom att använda sig av morsealfabetet kunde Malmqvist prata med människor ifrån hela världen och på så sätt skaffa vänner och utveckla sina kunskaper.

Malmqvist var också en hängiven seglare och företog sig ofta utflykter till öarna utanför Sandbanks. Dessa låg på lagom avstånd för dagsseglatser för honom och hans lilla segelbåt.

Malmqvist var mycket intresserad av litteratur, konst och klassisk musik. Han var ingen samlare däremot besökte han gärna konstutställningar m.m. Hans favoritkompositör var den italienske Mantovani och favoritstycket var Charmaine från 1958.

Sten och Pat Malmqvist fick inga barn och således fanns det inga biologiska arvingar. Trots att Malmqvist inte bott i Sverige på flera decennier så följde han utvecklingen i Sverige och i Tomelilla. En anektod delgiven av hans närmsta vänner Gerry och Pauline Smith är berättelsen om när Malmqvist i England skakade hand med den svenske kungen Carl XVI Gustaf under hans statsbesök.

Hans vänner porträtterar honom som en man med hög integritet och beslutsamhet. En man med karaktär som syntes i samhället såväl som på den dagliga promenaden i Sandbanks, som i sociala sammanhang som t.ex. amatörradion och den lokala hälsoklubben.

Sten Malmqvist avled i stillhet omgiven av sina vänner lyssnande till sitt favoritstycke Charmaine.