I Ur och Skur Utsiktens förskola ligger i Brösarp i norra delen av Tomelilla kommun. 

Förskolan är medlem Friluftsfrämjandets barnverksamhet. I Ur och Skur arbetar med upplevelsebaserat lärande som metod mot målen. Vi har samma styrdokument som alla andra förskolor. Alla pedagoger har förutom sin lärarutbildning/barnskötarutbildning även ledarutbildningar genom Friluftsfrämjandet. 

Barnen är inte ute alltid, vilket är en vanlig missuppfattning vad gäller IUS-verksamhet. Det är pedagogerna som avgör vad som lämpar sig bäst, utifrån väder och aktivitet. Det handlar inte heller om antalet timmar man är ute - utan VAD vi gör när vi är ute.

Utsikten vill ge barnen en positiv inställning till naturen. Genom att vistas i naturen året runt får barnen naturkänsla, motion, rörelse och gemenskap utan prestationer i tävlingsform.
Om barnen tidigt får förmånen att vara ute mycket, lär de sig också hur de ska uppträda i och emot naturen. Vi hoppas att barnen ska finna naturen som en rekreationsplats.

Genom att vi vuxna tar ansvar och är goda förebilder, ger vi barnen de verktyg och kunskaper som behövs för att skapa en bättre miljö mot en hållbar framtid. Vi arbetar aktivt mot en Kemikaliesmart förskola.

Inom I Ur och Skur-pedagogiken tillhör barnen åldersindelade grupper:
Knopp 1-2 åringar, Knytte 3-4 åringar och Mulle 5-6 åringar.

Vi äter frukostbuffé inomhus med start kl 07.30. De barn som ska äta måste komma innan 08.00. Ingen behöver sitta kvar och vänta på att alla ska bli klara - barnen får äta i sin egen takt.

Lunch serveras kl 11.15 (Knyttar och Mullar äter utomhus vår och sommar samt en bra bit in i oktober - då vädret tillåter.) Barnen lagar sin lunch en dag i veckan. Mullebarnen turas om att förbereda/laga maten över öppen eld/stormkök tillsammans med en pedagog. I övrigt får förskolan all mat från köket i Brösarps skola som ligger vägg i vägg.

Mellanmålet äger rum kl 14.30. Samtliga barn äter utomhus vår och sommar samt, då vädret tillåter, en bra bit in på hösten.

Frånvaro anmäls via appen Tyra. Den får du tillgång till när ditt barn börjar på förskolan.