Fyrklöverns förskola ligger i egna lokaler i samma byggnad som skolan i Onslunda.

Vi har ett nära samarbete med skola och fritidshem. Mycket tid tillbringar vi ute i naturen. Vi jobbar efter Bornholmsmodellen där vi genom olika språklekar skapar goda förutsättningar för barnen att förberedas för skolans läs- och skriftinlärning.

Vi har tre grupper med totalt ca 40 barn fördelade utifrån ålder. Grupperna heter Ekorren, Igelkottarna och Rävarna. Det är barnen själva som namngett grupperna efter figurer i ett material vi jobbar med.

Maten tillagas på plats i Odenslundsskolans kök. Frukost serveras 7.30 och lunch 11.15 - 11.45 beroende på grupp. Mellanmål serveras också. Specialkost erbjuds barn som behöver det efter meddelande från föräldrar eller vårdnadshavare.

Barnen äter i sina respektive grupper. De barn som ska börja förskoleklass i skolan året därpå går till skolans matsal och äter lunch.

Frånvaro anmäls via appen Tyra. Den får du tillgång till när ditt barn börjar på förskolan.