Projekt och Internationellt arbete

Lyssna

Projekt

Genom att vara aktiv och delta i olika projekt kan vi utveckla vår nuvarande verksamhet ytterligare.

EU stöttar projekt ekonomiskt för att på så vis sträva mot de mål som unionen har satt upp för medlemsländerna. En förutsättning för att få ekonomiskt stöd är att det finns en tydlig EU-koppling, som motiverar att projektet utförs på europeisk nivå. EU-stödet är uppdelat på olika program som främjar flera områden, till exempel konkurrenskraft, sysselsättning, kultur, hälsa och miljö.

Flera av våra projekt är EU-finansierade - läs mer om dessa under Projekt.

Internationellt arbete

Österlenkommunerna samarbetar sedan många år genom Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK).
I SÖSK ingår de fyra kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.

Sydöstra Skånes Samarbetskommittés roll är att vara samordnande, rådgivande och rekommenderande och arbetar bland annat med att representera sydöstra Skånes intressen gentemot regionala, centrala och mellanstatliga (t.ex. EU) myndigheter

Tomelilla kommuns internationella arbete sker till större delen i SÖSKs regi.

Läs mer på SÖSKs hemsida

Kontakta oss

Verksamhetsutvecklare
Helena Berlin
0417-182 17
helena.berlin@remove-this.tomelilla.se