Planer och styrdokument

Lyssna

Styrdokument

Inom Tomelilla kommun finns en mängd dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag. I menyn till vänster finner du de viktigaste av dessa dokument.

Benämningar

Lag, föreskrift, förordning, reglemente, bolagsordning, stadga är olika benämningar på styrande dokument och beslut som innehåller bestämmelser och regler för en verksamhet.

Plan, program, policy, riktlinje är olika benämningar på styrande dokument och beslut som normalt anger inriktning och viljeyttring för en verksamhet.