Val

Lyssna

Söndag den 9 september 2018 är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige

 Du kan antingen förtidsrösta eller gå till den vallokal som står på ditt röstkort på valdagen.

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Förutom detta finns särskilda regler för de olika valen.

Rösträtt till riksdagen har:

  • Svenska medborgare som är eller har varit folkbokförda i Sverige

Rösträtt till regionfullmäktige och kommunfullmäktige har:

  • Svenska medborgare som är folkbokförda i kommunen/regionen
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge som är folkbokförda i kommunen/regionen
  • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan som varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

Förtidsrösta kan du göra i kommunhuset i Tomelilla, gymnastiksalen Brösarps skola, matsalen Onslunda skola eller i Medborgarhuset i Smedstorp.

Du kan förtidsrösta från onsdagen den 22 augusti fram till och med valdagen. Ta med röstkort och legitimation när du ska rösta!

Öppettider för förtidsröstningen

Tomelilla kommunhus entrén

Vecka 34 (22 augusti - 26 augusti)

Onsdag  kl 13.00-16.00
Torsdag – fredagkl 9.00-12.00
Lördag – söndagkl 10.00-12.00

Vecka 35 (27 augusti – 2 september)

Måndag – onsdagkl 13.00-16.00
Torsdag– fredag kl 9.00-12.00
Lördag – söndag kl 10.00-12.00

Vecka 36 (3 september – 9 september)

Måndagkl 13.00-16.00
Onsdagkl 9.00-12.00, kl13.00-16.00
Tisdag, torsdag kl 9.00-12.00, kl13.00-20.00
Fredag   kl 9.00-12.00, kl13.00-16.00
Lördag kl 10.00-12.00
Söndag (valdag) kl 8.00-20.00

Brösarps skola, gymnastiksalen

Vecka 35
Måndag 27 augustikl 15.30-18.30
Torsdag 30 augustikl 15.30-18.30Vecka 36
Måndag 3 september kl 15.30-18.30
Torsdag 6 september  kl 15.30-18.30

Onslunda – Odenslundsskolan, matsalen

Vecka 35
Tisdag 28 augusti  kl 15.30-18.30

 

Vecka 36
Tisdag 4 september kl 15.30-18.30

Smedstorp Medborgarhuset

Vecka 35
Onsdag 29 augusti  kl 15.30-18.30

 

Vecka 36
Onsdag 5 september kl 15.30-18.30

Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i Sverige. Ta med dig ditt röstkort och legitimation.

På röstkortet står i vilken vallokal du ska rösta i på valdagen den 9 september. Med röstkortet följer också information om hur röstningen går till.

Samtliga vallokaler i kommunen är öppna mellan kl. 8.00 och 20.00.

Tomelilla kommun är uppdelad i sex valdistrikt:

 

Valdistriktsnamn  
  Vallokal
  Tomelilla Centrum norr  Kommunhuset, 2 vån
Tomelilla Centrum söder Kommunhuset, 2 vån
Tryde-Ullstorp-Övraby  Kastanjeskolan, matsalen
Brösarp    Brösarps skola, gymnastiksalen
Onslunda Odenslundsskolan, matsalen
Smedstorp Medborgarhuset

                    

Du får ditt röstkort hem med posten mellan den 16:e och 22:a augusti i år.

Om du förlorat ditt röstkort eller inte fått något kan du få ett dubblettröstkort hos kommunens valnämnd, telefonnummer 0417-182 06.

Att rösta med bud betyder att någon hjälper dig med att transportera din röst till din vallokal eller till en röstningslokal.

Du får rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal.

Du behöver ett särskilt budröstningskuvert. Detta finns att hämta på alla ställen där man kan rösta. Det kan också beställas från kommunen eller Valmyndigheten. Valsedlar får du, eller den som hjälper dig att rösta, hämta i en röstningslokal eller beställa från respektive parti.

Du behöver ett bud och ett vittne när du röstar med bud. Vittnet ska vara över 18 år. Budet måste också vara över 18 år.

Bor du utmed en lantbrevbärarlinje kan du använda lantbrevbäraren som bud.

Budet måste kunna legitimera sig när han eller hon lämnar in din röst. Om budet lämnar in din röst i en röstningslokal måste även ditt röstkort lämnas in.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att rösta med bud kan du beställa ambulerande röstmottagare. Då kommer två stycken röstmottagare hem till dig på avtalad tid och du får möjlighet att förtidsrösta i ditt hem. Du beställer ambulerande röstmottagare på kommun@remove-this.tomelilla.se eller per telefon 0417-183 56. Därefter kommer valnämnden att kontakta dig med information om vilken dag och tidpunkt som röstmottagarna besöker dig.

Från och med den 23 juli 2018 och fram till valdagen kan valnämndens kansli nås på 0417-182 06 eller kommun@remove-this.tomelilla.se.

Ledamöter och ersättare i valnämnden

Ledamöter:

Lena Berndin (M), ordförande
Egon Hansson (SPI), 1:e vice ordförande
Ulla-Christina Lindberg (S), 2:e vice ordförande
Eva Gustavsson (C)
Per Gustafsson (SD)

Ersättare:

Anders Beckman (M)
Stig Johansson (KD)
Claes Melin (MP)
Per Skoog (S)
Kent Olofsson (SD)

Kontakt

Valnämnden
273 80 Tomelilla
Gatuadress: Gustafs torg 16 (kommunhuset)
Telefon: 0417-182 06
Fax: 0417-180 13

Mer information om valet hittar du på Valmyndighetens hemsida: www.val.se