Rådgivande organ

Lyssna

Rådgivande organisationer

Flera kommunala verksamheter samarbetar med olika organisationer inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder.

Mer information, mötesprotokoll med mera finns under respektive rubrik i vänstermenyn.

Bygderådet

Bygderådet i Tomelilla kommun är en ideell förening och utgör en sammanslutning av byalag inom Tomelilla kommun.

Integrationsrådet

Rådet har en rådgivande och informerande funktion samt ska verka som ett kunskaps- och samrådsorgan i integrationsfrågor. Organisatoriskt lyder integrationsorganet under kommunstyrelsen.

Kommunala tillgänglighetsrådet, KTR

KTR samråder kring tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar inom olika områden och verksamheter.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet för pensionärernas talan i olika frågor som rör dem och bevakar deras intressen. Det kan till exempel handla om hur stadsmiljön kan anpassas för de äldre så den upplevs tryggare och mer tillgänglig.