Lämna synpunkter och klagomål

Lyssna

I Tomelilla kommun tar vi alla idéer, synpunkter och klagomål från våra invånare på allvar. Vi ser det som en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Du har all rätt att uttrycka dina åsikter om den service du får. Du har också rätt till ett bra bemötande, att bli respekterad och lyssnad på.

Ett klagomål ger oss i kommunen möjlighet att ta itu med det problem eller missförstånd som har uppstått. Det är en möjlighet för oss att ge god kvalitet och att bli ännu bättre på det vi gör.

Synpunkter eller klagomå via e-tjänst

Denna tjänst kräver ingen inloggning, och du kan vara anonym om du önskar (men då kan vi inte ge dig någon återkoppling)

Till e-tjänsten, synpunkter och klagomål

Här kan du lämna dina synpunkter och klagomål avseende servicen från alla våra olika verksamheter.

Är det däremot konkreta fel, det vill säga; belysning som ej fungerar, dåliga trottoarer, vägbanor eller annat använd då i stället tjänsten felanmälan.

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se

Behandling av personuppgifter

Så här behandlas dina personuppgifter.