Kontakta verksamheterna

Lyssna

Sök kontaktuppgifter genom att öppna vald kategori nedan.

Kommunledning

Kommunchef
Britt-Marie Börjesson
britt-marie.borjesson@remove-this.tomelilla.se
0417 - 182 48

Personalchef
Johan Lexfors
Johan.Lexfors@remove-this.tomelilla.se
0417 - 182 04

Ekonomichef
Anders Eriksson
Anders.G.Eriksson@remove-this.tomelilla.se
0417 - 183 05

Kommunikationschef
Katrin Högborn
katrin.hogborn@remove-this.tomelilla.se
0417 - 182 30

Kanslichef/kommunjurist
Johan Linander
johan.linander@remove-this.tomelilla.se
0417 -182 53

Näringsliv, turism och utveckling

Utvecklingschef
Helena Berlin
0417-182 17
helena.berlin@remove-this.tomelilla.se

Näringslivsstrateg
Daniel Jonsgården
0417 - 181 08
daniel.jonsgarden@remove-this.tomelilla.se

Turismutvecklare
Lilian Schimmele
Telefon: 0417-181 19
Mobil: 0709-958119
lilian.schimmele@remove-this.tomelilla.se

Kultur- och fritidsverksamheten

Enhetschef
Kristin Svensson

0417-181 94
0709-95 81 94
kristin.svensson@remove-this.tomelilla.se

Intendent
Desiree Lennklo
0417-181 16
0709-95 81 07
desiree.lennklo@remove-this.tomelilla.se 

Tomelilla bibliotek, informationsdisk 0417-181 90
biblioteket@remove-this.tomelilla.se

Bibliotekssamordnar
Anna Sonesson
0417-181 91
Anna.sonesson@remove-this.tomelilla.se

Barnbibliotekarie:
Malin Nilsson, 0417-181 93
malin.nilsson@remove-this.tomelilla.se

Socialbibliotekarie:
Andreas Andersson, 0417-180 16
andreas.andersson@remove-this.tomelilla.se

Bibliotek:
biblioteket@remove-this.tomelilla.se
0417-181 90

Enhetschef Fritid
Ros-Marie Stjernfeldt
ros-marie.stjernfeldt@remove-this.tomelilla.se
0417-181 17

Arbetsledare
Jerker Andersson
jerker.andersson@remove-this.tomelilla.se
0709-95 80 66

Fritid
fritid@tomelilla.se
0417-181 70

Österlenbadet
osterlenbadet@tomelilla.se
0417-183 83

Kostansvarig Måltidverkstan
Ingela Dejenfelt
ingela.dejenfelt@remove-this.tomelilla.se
0417-183 10

Samhällsbyggnadsverksamheten

Samhällsbyggnadschef
Niklas Sommelius
0417-181 34
niklas.sommelius@remove-this.tomelilla.se 

Kontakter för planavdelningen

Plan- och exploateringschef
Ulrika Ljung
0417-183 00
0709-95 83 00
ulrika.ljung@remove-this.tomelilla.se

Planarkitekt
Malin Blomberg Hading
0417-181 25
0709 9581 25
malin.blomberghading@remove-this.tomelilla.se

Planarkitekt
Marcus Carlevåg
0417-18056
0709 9580 56
marcus.carlevag@remove-this.tomelilla.se

Kontakter för Gata-Park

Enhetschef
Peter Svensson
0417-182 94
peter.svensson@remove-this.tomelilla.se

Felanmälan för kommunägda gatubelysningar

Eva Fredriksson 
0417-182 90
peter.svensson@remove-this.tomelilla.se

Kontakter för Renhållning/Avfall

Ystad-Österlens miljöförbund
0417-573 500
exp@remove-this.ystadosterlenmiljo.se

Kontakter för VA

VA-debitering & vattenmätare
Charlotte Eweson-Hällje
Debitering och driftlab
0417-182 60
charlotte.eweson-hallje@remove-this.tomelilla.se

Övergripande VA-frågor
Anders Ledskog
VA-chef
0417-183 18
christina.jonsson@remove-this.tomelilla.se

Nyanslutningar & abonnentfrågor
Tord Nilsson
Projektledare VA ledningsnät
0709-95 81 22
tord.nilsson@tomelilla.se

Vattenkvalitet m.m.
Sonja Eliasson
VA-ingenjör Process & Miljö
0417-182 98, 0709-95 82 98
sonja.eliasson@remove-this.tomelilla.se

Felanmälan VA
under kontorstid:
0417-182 96
övrig tid: (SOS)
040-676 90 85

 

 

Bygglov och anmälan

Handläggare för byggnadsavdelningen
nås via kommunens växel: 0417 -180 00  

Besök till byggnadsavdelningen bokas
via telefon eller e-post.

Bygglovschef
Ingrid Järnefelt
ingrid.jarnefelt@remove-this.tomelilla.se

Administratör för bygglov och anmälan
Siv Malm
siv.malm@tomelilla.se

Bygglovshandläggare
Elisabet Clementsson
elisabet.clementsson@remove-this.tomelilla.se

Nämndssekreterare för Byggnadsnämnden
Elin Dofs
elin.dofs@remove-this.tomelilla.se

Bygg, övrigt

Arrenden
Fastighetschef
Ulrika Olsson
0417-181 29
0709-95 81 29
ulrika.olsson@remove-this.tomelilla.se

Kartavdelningen

Mätningsingenjör
Johanna Jönsson
0417-183 19
0709-95 83 19
johanna.jonsson@remove-this.tomelilla.se

Mätningsingenjör
Per Cederholm
0417-181 30
0709-95 81 30
per.cederholm@remove-this.tomelilla.se

Energi- och Klimatrådgivare 

Eva Hansson
0417-184 91
0709-95 84 91
eva.k.hansson@remove-this.tomelilla.se
energiradgivaren@remove-this.tomelilla.se

Kommunekolog

Charlotte Lindström
Telefon: 0417-181 32
charlotte.lindstrom@remove-this.tomelilla.se

Vård- och omsorgsverksamheten

Verksamhetschef
Viweca Thoresson
viweca.thoresson@remove-this.tomelilla.se

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Eva-Marie Wendel
eva-marie.wendel@remove-this.tomelilla.se

Kvalitetsutvecklare
Amelie Engvall Hybbinette
amelie.engvall.hybbinette@remove-this.tomelilla.se

Avdelningar- Enheter:

Beställning och utveckling
Avdelningschef
Christel Nilsson
christel.nilsson@remove-this.tomelilla.se

Kommunalt utförande
Avdelningschef
Camilla Andersson
camilla.andersson@remove-this.tomelilla.se

Socialpsykiatri
Enhetschef
Ann-Christine Hildmar
ann-christine.hildmar@remove-this.tomelilla.se

Utbildning och barnomsorgsverksamheten

Skolchef
Bengt Persson
bengt.persson@tomelilla.se 
0417-184 88

Biträdande Skolchef
Ulrika Ahrlin
ulrika.ahrlin@tomelilla.se
0417-184 87

Administrativ assistent
Skolskjutsar
Eva Johansson
eva.johansson@tomelilla.se
0417-182 22

Administrativ assistent
Skola F-6
Åsa Andersson
asa.andersson@tomelilla.se
0417-182 11

Administrativ assistent
Skola 7-9
Agnetha Persson
agnetha.persson@tomelilla.se
0417-183 62

Administrativ assistent
Barnomsorg, Fritidshem
Linda Ekelund
linda.ekelund@tomelilla.se
0417-182 20

Resursenheten
Enhetschef

Ulla Winza
ulla.winza@remove-this.tomelilla.se
0417-182 18 

Måltidverkstan
Administreras av Kultur och fritid
Kostansvarig

Ingela Dejenfelt
ingela.dejenfelt@remove-this.tomelilla.se
0417-183 10

IKT-utvecklare
Henrik Götander Ryd
henrik.ryd@remove-this.tomelilla.se
0709-95 8078

Utsiktens Förskola
Rektor och förskolechef

Ann-Kristin Montán
ann-kristin.montan@remove-this.tomelilla.se
0417-180 61
0709-95 8060

Barnens förskola
Förskolechef

Elna Lindkvist
elna.lindkvist@remove-this.tomelilla.se
0709-95 8358

Fyrklöverns förskola
Förskolechef

Elna Lindkvist
elna.lindkvist@remove-this.tomelilla.se
0709-95 8358
  
Ängens förskola
Förskolechef

Åse Cimmerholm
ase.cimmerholm@remove-this.tomelilla.se
0417-181 65
0709-95 8165

Lärkans förskola
Förskolechef

Åse Cimmerholm
ase.cimmerholm@remove-this.tomelilla.se
0417-181 65
0709-95 8165

Västervångens förskola
Förskolechef

Ingela Bengtsson
ingela.bengtsson@remove-this.tomelilla.se
0417-183 92

Brösarps skola 
Skola F-6, Fritidshem
Rektor och förskolechef

Ann-Kristin Montán
ann-kristin.montan@remove-this.tomelilla.se
0417-180 61
0709-95 8060

Odenslundsskolan
Skola F-6, Fritidshem

Rektor 
Thommy Göransson
thommy.goransson@remove-this.tomelilla.se
0417-184 71
0709-95 8471

Smedstorps skola
Skola F-6, Fritidshem

Rektor 
Thommy Göransson
thommy.goransson@remove-this.tomelilla.se
0417-184 71
0709-95 8471

Byavångsskolan 
Skola F-6, Särskola 1-6, 
Fritidshem
Rektor 

Mats Carlgren
mats.carlgren@tomelilla.se 
0417-183 37
0709-95 8337

Lindesborgsskolan
Fritidshem, Skola F-6
Rektor
Mayvor Jonsson
mayvor.jonsson@remove-this.tomelilla.se
0709-95 8251

Biträdande rektor
Emma Walters
emma.walters@remove-this.tomelilla.se
0709-95 8164

Kastanjeskolan
Skola 7-9, Särskola 7-10
Rektor

Mats Tevérus
mats.teverus@tomelilla.se
0709-95 8384

Biträdande rektor
Tina Bjerström
tina.bjerstrom@tomelilla.se
0709-95 8495

Individ- och familjeverksamheten

Socialchef
Viweca Thoresson
0417-182 14
viweca.thoresson@remove-this.tomelilla.se

Avdelningar - Enheter:

Barn och unga
(myndighet och öppenvård)
Tf. enhetschef
Isabell Ahl
isabell.ahl@remove-this.tomelilla.se

Arbete och försörjning/Vuxen
Enhetschef
Tina Svensson
tina.svensson@remove-this.tomelilla.se

Familjerätt
Tanja Venezia
tanja.venezia@remove-this.tomelilla.se
0709-958150

Familjehem
Ingrid Nilsson
ingrid.nilsson@remove-this.tomelilla.se
0709-958462

Ensamkommande barn
Nicole Günther
nicole.gunther@remove-this.tomelilla.se
0709-958105

Christina Dahlqvist
christina.dahlqvist@remove-this.tomelilla.se
0709-958120