Driftinformation, felanmälan

Lyssna

Driftinformation

Här publicerar vi  information om eventuella störningar kring skolskjutsar, gatubelysning, vatten och avlopp, gatuarbeten med mera.

Vårstädning av gator

Nu är det gatornas tur att bli vårfina efter vintersäsongens halkbekämpning. Gatusopning kommer att utföras av gatukontorets personal och...

Läs mer

Kabelfel i Smedstorp

Ett kabelfel i Smedstorp medför problem med gatubelysningen. Felet är anmält till EON den 19 februari.

Läs mer

Mysteriet med missfärgat vatten är löst

Under några veckors tid har det varit problem med missfärgat vatten i Tomelilla centralort, nu har man hittat felet.

Läs mer

Förnyad information angående Tomelillas missfärgade vatten

 

Måndagen den 4/12 togs det nya vattenprover på det missfärgade vattnet i Tomelilla. Resultatet från de vattenproverna visar nu entydigt på att det...

Läs mer


Driftinformation avseende eventuella strömavbrott finns på E-on's webbplats.

Driftinformation kring kollektivtrafik och vägnät finns på Trafikverket