Driftinformation, felanmälan

Lyssna

Driftinformation

Här publicerar vi  information om eventuella störningar kring skolskjutsar, gatubelysning, vatten och avlopp, gatuarbeten med mera.

Vattenläget i Tomelilla kommun

Det råder ännu ingen brist på vatten i kommunen. Vi har dock haft en längre period av varmt väder och lite nederbörd och ser en ökning i förbrukningen och belastningen på våra vattenverk och distributionsnät.

 

Läs mer


Driftinformation avseende eventuella strömavbrott finns på E-on's webbplats.

Driftinformation kring kollektivtrafik och vägnät finns på Trafikverket