Driftinformation, felanmälan

Lyssna

Driftinformation

Här publicerar vi  information om eventuella störningar kring skolskjutsar, gatubelysning, vatten och avlopp, gatuarbeten med mera.

Planerad vattenavstängning Sölvegårdsområdet

På grund av ventilbyte på vattenledningarna måste vi stänga av vattnet på det rödmarkerade området på kartan nedan. Vattnet stängs av onsdagen den...

Läs mer

Belysningen v 11

Belysningsfelen vid riksväg 11 i Smedstorp är tyvärr ännu inte åtgärdade. Det är Trafikverkets belysningsstolpar och deras entreprenör har meddelat...

Läs mer

Släckta stolpar i Smedstorp

Det finns ett flertal släckta belysningsstolpar i Smedstorp och vid korsningen på riksväg 11. Det beror på ett större kabelfel och Trafikverket,...

Läs mer

Vattenläget i Tomelilla kommun

Det råder ännu ingen brist på vatten i kommunen. Vi har dock haft en längre period av varmt väder och lite nederbörd och ser en ökning i förbrukningen och belastningen på våra vattenverk och distributionsnät.

 

Läs mer


Driftinformation avseende eventuella strömavbrott finns på E-on's webbplats.

Driftinformation kring kollektivtrafik och vägnät finns på Trafikverket