Driftinformation, felanmälan

Lyssna

Driftinformation

Här publicerar vi  information om eventuella störningar kring skolskjutsar, gatubelysning, vatten och avlopp, gatuarbeten med mera.

Vattenavstängning i Övraby tis 16 oktober kl 20-05

På grund av reparationer på Nedraby vattenverk kommer vattnet att stängas av i Övraby tisdag 16 oktober klockan 20.00 – 05.00. Är ni hemma så tappa...

Läs mer

VA-arbeten i Onslunda

VA-enheten håller just nu på med olika arbeten på ledningsnätet i Onslunda. Arbetena beräknas pågå under vecka 39-41.

Vi byter läckande ventiler i...

Läs mer

Vattenläget i Tomelilla kommun

Det råder ännu ingen brist på vatten i kommunen. Vi har dock haft en längre period av varmt väder och lite nederbörd och ser en ökning i förbrukningen och belastningen på våra vattenverk och distributionsnät.

 

Läs mer


Driftinformation avseende eventuella strömavbrott finns på E-on's webbplats.

Driftinformation kring kollektivtrafik och vägnät finns på Trafikverket