Driftinformation, felanmälan

Lyssna

Driftinformation

Här publicerar vi  information om eventuella störningar kring skolskjutsar, gatubelysning, vatten och avlopp, gatuarbeten med mera.

Ombyggnad av Byavägen

I början av februari startar en ombyggnad av Byavägen. Vägen ska förses med cykelbanor och ny asfalt. I samband med detta kommer även ledningsnätet...

Läs mer

Försämrat vattentryck i Ullstorp

På grund av arbete på ledningsnätet kan det förekomma försämrat vattentryck i Ullstorp (söder om järnvägen) i ett par dagar framöver.

Läs mer

Släckt gatubelysning

Släckt gatubelysning i Tryde, Norreplan, Malmövägen (från Bo Ohlsson-korset till Svamparondellen) är rapporterat till Vattenfall. Vi har bett dom...

Läs mer

Belysningen v 11

Belysningsfelen vid riksväg 11 i Smedstorp är tyvärr ännu inte åtgärdade. Det är Trafikverkets belysningsstolpar och deras entreprenör har meddelat...

Läs mer

Släckta stolpar i Smedstorp

Det finns ett flertal släckta belysningsstolpar i Smedstorp och vid korsningen på riksväg 11. Det beror på ett större kabelfel och Trafikverket,...

Läs mer


Driftinformation avseende eventuella strömavbrott finns på E-on's webbplats.

Driftinformation kring kollektivtrafik och vägnät finns på Trafikverket