Driftinformation, felanmälan

Lyssna

Driftinformation

Här publicerar vi  information om eventuella störningar kring skolskjutsar, gatubelysning, vatten och avlopp, gatuarbeten med mera.

Ingen gatsopning ännu

Våren är här, men fortfarande kan det bli minusgrader och halka. Det grus som nu ligger på gatorna får därför ligga kvar ett tag till i förbyggande...

Läs mer

Belysningsfelet på Lindesborgsområdet är rapporterat till Vattenfall.

Läs mer

Belysningsfel i Brösarp

För närvarande är det ett belysningsfel i Brösarp i området kring Brinkehemsvägen, Kullastigen, Smedjevägen och Backastigen. Felet är anmält till...

Läs mer

Byavägen avstängd

Under perioden 22 februari till 1 mars är Byavägen helt avstängd. Efter det kommer ett körfält vara öppet.

Läs mer

Ombyggnad av Byavägen

I början av februari startar en ombyggnad av Byavägen. Vägen ska förses med cykelbanor och ny asfalt. I samband med detta kommer även ledningsnätet...

Läs mer

Släckt gatubelysning

Släckt gatubelysning i Tryde, Norreplan, Malmövägen (från Bo Ohlsson-korset till Svamparondellen) är rapporterat till Vattenfall. Vi har bett dom...

Läs mer

Belysningen v 11

Belysningsfelen vid riksväg 11 i Smedstorp är tyvärr ännu inte åtgärdade. Det är Trafikverkets belysningsstolpar och deras entreprenör har meddelat...

Läs mer

Släckta stolpar i Smedstorp

Det finns ett flertal släckta belysningsstolpar i Smedstorp och vid korsningen på riksväg 11. Det beror på ett större kabelfel och Trafikverket,...

Läs mer


Driftinformation avseende eventuella strömavbrott finns på E-on's webbplats.

Driftinformation kring kollektivtrafik och vägnät finns på Trafikverket