Kommunstyrelsen

Lyssna

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Kommunstyrelsen gör varje år ett förslag till budget. I kommunstyrelsens uppgifter ingår också bland annat att ansvara för personalpolitik, informationsverksamhet, näringslivspolitik, fysisk planering, och trafikpolitik.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa ärenden enligt delegation, t.ex personalfrågor.

Kommunal- och oppositionsråd

Per-Martin Svensson (M)
Kommunstyrelsens ordförande ("kommunalråd")
0709-958255
per-martin.svensson@remove-this.tomelilla.se

Leif Sandberg (C)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
0709-958250
leif.sandberg@remove-this.tomelilla.se 

Sara Anheden (S)
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande  ("
oppositionsråd")
sara.anheden@remove-this.tomelilla.se