Kommunstyrelsen

Lyssna

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Alla ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp.

Kommunstyrelsen gör varje år ett förslag till budget. I kommunstyrelsens uppgifter ingår också bland annat att ansvara för personalpolitik, informationsverksamhet, näringslivspolitik, fysisk planering, och trafikpolitik.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Inom kommunstyrelsen finns två utskott:

Arbetsutskottet, som bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa ärenden enligt delegation, t.ex personalfrågor.

Samhällsbyggnadsutskottet, som bland annat har ansvar för drift och underhåll av kommunens fastigheter, gator, vägar, parker, lekplatser och va-frågor.

Kommunal- och oppositionsråd

Leif Sandberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande ("kommunalråd")
0709-958250
leif.sandberg@remove-this.tomelilla.se 

Per-Martin Svensson (m)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
0733-70 10 77
per-martin.svensson@remove-this.tomelilla.se

Torgny Larsson (S)
Kommunstyrelsens
2:e vice ordförande  ("oppositionsråd")
0417-182 34
torgny.larsson@remove-this.tomelilla.se