Kommunfullmäktige

Lyssna

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

 

Kommunfullmäktige beslutar bl.a. om budget och kommunalskattens storlek samt utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder m.m.

Man sammanträder i regel en gång per sjätte vecka och sammanträdena är offentliga. Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan du se i kungörelsen, som anslås på kommunens digitala anslagstavla. Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på hemsidan och i kommunhuset.

Ledamöter och ersättare väljs av de röstberättigade i kommunen vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige består denna mandatperiod (15 oktober 2018 - 14 oktober 2022) av 41 ledamöter med följande mandatfördelning vid senaste val:

 

Parti Mandat
Sverigedemokraterna 10
Socialdemokraterna 10
Moderaterna 8
Centerpartiet 8
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet de gröna 1
Liberalerna 1
Kristdemokraterna 1

Mer om de representerade partierna kan ni läsa på respektive hemsida:

Sverigedemokraterna www.sd.se 

Socialdemokraterna http://www.socialdemokraterna.se 

Moderaterna http://www.moderat.se 

Centerpartiet http://www.centerpartiet.se 

Vänsterpartiet http://www.vansterpartiet.se/http://www.vansterpartiet.se

Miljöpartiet http://www.mp.se 

Liberalerna http://www.liberalerna.se  

Kristdemokraterna http://www.kristdemokraterna.se 

Kommunfullmäktiges presidium

Christer Yrjas (C)
Kommunfullmäktiges ordförande

christer.yrjas@remove-this.tomelilla.se

Marianne Åkerblad (M)
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

marianne.akerblad@remove-this.tomelilla.se    

Anne-Maj Råberg (S)
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

anne-maj.raberg@remove-this.tomelilla.se