Kommunalråd och oppositionsråd

Lyssna

Kommunal- och oppositionsråd

Leif Sandberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande ("kommunalråd")
0709-958250
leif.sandberg@remove-this.tomelilla.se 

Per-Martin Svensson (m)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
0733-70 10 77
per-martin.svensson@remove-this.tomelilla.se

Torgny Larsson (S)
Kommunstyrelsens
2:e vice ordförande  ("oppositionsråd")
0417-182 34
torgny.larsson@remove-this.tomelilla.se

Nämnds- och utskottsordförande

Sander Dijkstra (M)
Ordf. Byggnadsnämnden
sander.ramsasa@remove-this.gmail.com

Christer Yrjas(C)
Ordf. Familjenämnden
christer.yrjas@remove-this.tomelilla.se 

Anette Thoresson(C)
Ordf. Kultur- och fritidsnämnden
anette.thoresson@remove-this.tomelilla.se

Gunnel Andersson(M)
Ordf. Vård- och omsorgsnämnden
gunnel.andersson@remove-this.tomelilla.se 

Maria Mickelåker(C)
Ordf. Samhällsbyggnadsutskottet
maria.mickelaker@remove-this.tomelilla.se

Charlotte Rosdala(c)
Ordf. Delegationen för arbetsmarknads- och näringslivsutveckling
Charlotterosdala@remove-this.gmail.com