Kommunalråd och oppositionsråd

Lyssna

Kommunal- och oppositionsråd

Per-Martin Svensson (M)
Kommunstyrelsens ordförande ("kommunalråd")
0709-958255
per-martin.svensson@remove-this.tomelilla.se

Leif Sandberg (C)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
0709-958250
leif.sandberg@remove-this.tomelilla.se 

Sara Anheden (S)
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande  ("
oppositionsråd")
sara.anheden@remove-this.tomelilla.se

Nämndsordförande

Sander Dijkstra (M)
Ordf. Samhällsbyggnadsnämnden
sander.dijkstra@tomelilla.se

Christer Yrjas(C)
Ordf. Familjenämnden
christer.yrjas@remove-this.tomelilla.se 

Anette Thoresson(C)
Ordf. Byggnadsnämnden

anette.thoresson@remove-this.tomelilla.se

Gunnel Andersson(M)
Ordf. Vård- och omsorgsnämnden
gunnel.andersson@remove-this.tomelilla.se 

Paul Hallgren(M)
Ordf. Kultur- och fritidsnämnden
paul.hallgren@remove-this.tomelilla.se

Bo Herou(KD)
Ordf. Tomelilla-Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd
bo.herou@remove-this.tomelilla.se