Förvaltning och nämnder

Lyssna

Kommunens förvaltning och nämnder

Förvaltning

Tomelilla kommun består av endast en förvaltning och verksamheten bedrivs inom fem verksamhetsområden samt två fristående bolag. Förvaltningen ansvarar för den verksamhet och service som nämnderna och kommunstyrelsen beslutar om.
Organisationen i sin helhet ska komma medborgarna och kommunens företag till godo i form av effektiv och god kommunal service. Med en rationell, effektiv organisation kommer Tomelilla kommun även i framtiden att vara en attraktiv kommun att bo och leva i 

Nämnder

I Tomelilla finns det 7 nämnder utöver kommunstyrelsen; familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden. Nämnderna är specialinriktade på ett visst område. Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna verksamhetsområdet.

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se