Jämför service, kvalitet i verksamheter

Lyssna

Kvalitet och utveckling

Tomelilla kommun levererar en mängd olika tjänster varje dag. Barn går i skola och förskola. Äldre och funktionshindrade får vård och omsorg. Gator och parker underhålls. Kultur- och fritidsaktiviteter erbjuds och bygglov ges. Alla dessa tjänster ska ha hög kvalitet.

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av våra verksamheter. Kvaliten säkerställs bland annat genom den interna kontrollen. 

Öppna jämförelser och undersökningar

Hur Tomelilla kommun står sig i jämförelse med andar kommuner kan du se i de öppna jämförelser som sker i bland annat genom Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Kommunens kvalitet i korthet
Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet.
Under 2014 har drygt 220 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet för att utveckla och pröva verktyget

Öppna jämförelser, SKL
I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Äldreguiden, Socialstyrelsen
I Äldreguiden kan du jämföra äldreboenden och hemtjänster i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med. Äldreguiden hjälper dig att göra ett första urval.

Statistik för kommuner, landsting och regioner
Se mer statistik och kvalitetsjämförelser på SKLs webbplats. Titta i deras vänstermeny.

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)
I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser.