Folkhälsa

Lyssna

Hela befolkningens hälsa

Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsa. Att ha en god hälsa är ett av viktigaste värdena i livet.

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, både fysiskt och psykiskt. Det är också viktigt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Att få vara delaktig och känna trygghet där man bor gör att man mår bra. Goda relationer och att känna gemenskap har också betydelse för hälsan. En kommun där människor trivs och är friska, har bättre möjligheter att utvecklas positivt. Detta vill vi uppnå med folkhälsoarbetet i Tomelilla kommun.

I Tomelilla kommun förbättrar vi folkhälsan genom arbetet med den sociala investeringsfonden. I detta arbete fokuserar vi på att ge goda förutsättningar för barn och unga i Tomelilla kommun.

Kontaktuppgifter

Helena Berlin
Utvecklingschef
Telefon: 0417-182 17
helena.berlin@remove-this.tomelilla.se