Dialog och synpunkter

Lyssna

Synpunkter, frågor och påverkan

Genom att rösta i kommunalvalet vart fjärde år kan du påverka utvecklingen i kommunen. Men har du synpunkter, frågor och vill påverka utöver det finns flera möjligheter.

Kontakt med politiker och andra förtroendevalda

I förtroendemannaregistret ser du vilka politiker och andra förtroendevalda som sitter i nämnder, bolagsstyrelser, kommunalförbund med mera. Där finns också deras kontaktuppgifter.

Lämna ett förslag i form av medborgarinitiativ

Som medborgare i Tomelilla kommun har du möjlighet att lämna förslag, så kallat medborgarinitiativ, för behandling i den kommunala verksamheten.

Se mer under Medborgarinitiativ i vänstermenyn.

Engagera dig i rådgivande organ

Inom flera verksamheter arbetar vi i dialog med olika rådgivande organ och genom dessa har du möjlighet att påverka utvecklingen inom kommunen.

Läs mer under Rådgivande organ.