Anslaget meddelande

Lyssna

Anslag: Kommunstyrelsen 2019-01-09

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-09

Paragrafer

§§ 1-2

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-09

Datum då anslaget tas ned

2019-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan Linander genom Mary Nilsson