Anslaget meddelande

Lyssna

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-19

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-12-19

Paragraf

§§ 323-333

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-08

Datum då anslaget tas ned

2019-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom Mary Nilsson