Anslaget meddelande

Lyssna

Anslag: Kommunstyrelsen 2018-12-19

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-12-19

Paragrafer

§§ 203-223

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-08

Datum då anslaget tas ned

2019-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan Linander genom Mary Nilsson