Anslaget meddelande

Lyssna

Anslag: Kommunfullmäktige 2018-12-17

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-12-17

Paragrafer

§§ 33-47

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-28

Datum då anslaget tas ned

2019-01-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan Linander genom Pamela Lindqvist