Anslaget meddelande

Lyssna

Anslag: Vård och omsorgsnämnden 2018-12-20

Organ

Vård och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-20

Paragrafer

§§ 103-112

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-28

Datum då anslaget tas ned

2019-01-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar genom Pamela Lindqvist