Anslaget meddelande

Lyssna

Anslag: Familjenämnden 2018-12-19

Organ

Familjenämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-19

Paragraf

§§ 110-123

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-28

Datum då anslaget tas ned

2019-01-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Karl Mohlin genom Pamela Lindqvist