Beslut, insyn och rättssäkerhet

Lyssna

Du kan rösta

I Sverige är det allmänna val vart fjärde år. Då röstar vi i riksdagsvalet, landstingsvalet – och kommunalvalet.

Rösta på det parti eller den person som du tycker stämmer bäst överens med dina åsikter. Personen eller partiet ska representera oss väljare i riksdagen, landstinget (Region Skåne) eller kommunen. Det kallas representativ demokrati.
I kommunalvalet utser väljarna vilka personer från respektive parti som ska få plats i kommunfullmäktige.

Vem kan rösta?

Alla svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har varit bosatta i Sverige har rätt att rösta i riksdagsval.
Medborgare i andra EU-länder samt i Norge och Island som är folkbokförda i Sverige har rätt att rösta även i valet till den kommun och det landsting man är folkbokförd i. Även den som har varit folkbokförd minst tre år i följd i Sverige har rätt att rösta i kommun- och landstingsval.

Engagera dig politiskt

Ett sätt att påverka inom kommunen är att gå med i en lokal partiförening. Du kan av partiföreningen utses till att ställa upp i något av valen. På så sätt kan du kanske bli invald i kommunfullmäktige.

Du kan bli tillfrågad av partiföreningen om att bli vald till att sitta i en politisk nämnd. Vilka som ska sitta i de olika nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Resultatet av kommunalvalet avgör vilka partier som sitter i nämnderna och hur många platser de får.
De flesta politiker är fritidspolitiker. De har ett vanligt arbete och sköter sitt politiska engagemang på fritiden.

Lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten.

Skriv medborgarinitiativ

Som medborgare i Tomelilla kommun har du möjlighet att lämna förslag, så kallat medborgarinitiativ, för behandling i den kommunala verksamheten.
Se mer under Dialog och synpunkter