Styrdokument

Kommunallagen styr övergripande hur en kommun ska fungera. Varje kommun har i sin tur en rad styrande dokument som reglerar verksamheten. Här hittar du de politiskt beslutade styrdokumenten för Tomelilla kommun.

De lokala föreskrifterna tar upp olika bestämmelser som mer direkt kan påverka dig som är kommuninvånare eller företagare. Om du letar efter olika taxor och avgifter, hittar du dem i Författningssamlingen.