Kommunallagen styr övergripande hur en kommun ska fungera. Varje kommun har i sin tur en rad styrande dokument som reglerar verksamheten. Här hittar du de politiskt beslutade styrdokumenten för Tomelilla kommun.

Målinriktade dokument

Här hittar du dokument som visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. Det kan vara exempelvis vara visioner, program och strategier eller planer.  

Regeldokument

Här hittar du politiskt beslutade dokument, en del är regeldokument som talar om hur kommunen ska arbeta. Här finns också lokala föreskrifter som tar upp olika bestämmelser som mer direkt kan påverka dig som är kommuninvånare eller företagare. Om du letar efter olika taxor och avgifter, hittar du dem i Författningssamlingen.